Kwadrant V

Kwadrant V: Productiemodel

In Kwadrant V is verzuim geen onderwerp van gesprek: er wordt gestuurd op resultaat/productiviteit in plaats van op de aan- of afwezigheid van medewerkers. Dit is alleen mogelijk in organisaties waar het verzuim op een stabiel laag niveau is en waar een grote mate van verantwoordelijkheid bij medewerkers is belegd. Om in het productiviteitsmodel te kunnen werken bieden organisaties vaak faciliteiten aan in de vorm van een online platform met daarin een selectie van diensten, coaching, begeleiding en opleidingen. Medewerkers krijgen bijvoorbeeld een persoonlijk budget dat zij vrij kunnen besteden aan activiteiten die zij geschikt achten; of dit nu in verband is met preventie of verzuim of ten behoeve van persoonlijke ontwikkeling. Dit betekent natuurlijk ook dat ook de arbodienstverlening heel anders is vormgegeven.

Voorbeeld
Een medewerker heeft het gevoel zijn werk niet meer af te krijgen binnen de gestelde uren. De medewerker merkt dat hij last heeft van de druk van deadlines en ervaart een steeds hogere werkdruk. Hij had daar hiervoor nooit last van en zoekt naar een mogelijke oplossing. Nadat de medewerker het probleem met zijn leidinggevende heeft besproken, komt de medewerker met het idee om een cursus effectief timemanagement te volgen. De medewerker heeft een persoonlijk toegewezen budget waaruit hij deze cursus kan financieren, en organiseert dit vervolgens zelf via een online service platform.

Kosten
De kosten voor dienstverlening in dit kwadrant lopen sterk uiteen, want deze zijn afhankelijk van de keuzes die gemaakt worden en het type providers die hieraan gekoppeld wordt. De benodigde ondersteuning door ICT-infrastructuur hiervoor kost 15 tot 20 euro per medewerker. Veel partijen, waaronder zorgverzekeraars, zijn bezig met het ontwikkelen van portals die hiervoor gebruikt kunnen worden. Alle overige activiteiten worden op verrichtingen- of uurbasis verrekend. Een deel van de kosten kan door middel van ontdubbeling bij de zorgverzekeraars verhaald worden.