Kwadrant IV

Kwadrant IV: Arbo-Eilandmodel

In dit kwadrant besteedt de organisatie zowel de gehele verzuimbegeleiding als de activiteiten daaromheen volledig uit aan een interne arbodienstverlener/verzuimafdeling (insourcen). De verzuimbegeleiding ligt hierbij niet in de lijn, maar wordt vaak gedaan door een account- of casemanager van de interne arbodienstverlener. De begeleiding ligt daardoor in belangrijke mate bij professionals (bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen, re-integratiecoördinatoren). Het voordeel is dat de verzuimbegeleiding wordt gedaan door interne deskundigen die de organisatie goed kennen en daardoor maatwerk kunnen leveren. Het nadeel is echter dat de bedrijfsarts – door de korte lijnen – sneller wordt ingezet en er vaak veel doorverwijzingen plaatsvinden, wat medicalisering in de hand kan werken. Daarnaast hebben leidinggevenden een beperktere rol in de verzuimbegeleiding, waardoor ze weinig invloed uit kunnen oefenen op het verzuimgedrag van de medewerker. Het gevaar is dan dat de medewerker onvoldoende op zijn eigen verantwoordelijkheid wordt aangesproken, en dat de nadruk ligt op klachten in plaats van het gedrag. Het creëren van een aparte afdeling binnen de organisatie is daarnaast ook duur en kwetsbaar in slechtere economische tijden (overhead, vervanging, enzovoort).

Voorbeeld
In kwadrant IV voert een casemanager/verzuimconsulent van de interne arbodienst, of in sommige gevallen de bedrijfsarts zelf, verzuim- en re-integratiegesprekken met medewerkers. Het secretariaat plant automatisch afspraken in en zorgt voor de administratieve afhandeling. De leidinggevende neemt eventueel de telefonische melding aan (vaak omdat deze direct vervanging of andere zaken moet regelen). Alle taken rondom verzuimbegeleiding liggen dus bij de interne arbodienst. Vaak zien we in kwadrant IV dat medewerkers ook regelmatig ‘binnenopen’ bij de bedrijfsarts voor een praatje of advies.

Kosten
De kosten voor een interne arbodienst (kwadrant IV) zijn gemiddeld €450,- per medewerker. Het takenpakket van de interne arbodienst is over het algemeen wel breder in vergelijking met een externe arbodienst. Daarnaast dragen ook overhead en het hogere aantal bedrijfsartsen per aantal medewerkers bij aan de hogere kosten van arbodienstverlening in dit kwadrant. De kosten van een verzuimafdeling met “on demand inzet” van deskundigen liggen vaan aan zienlijk lager.