Kwadrant II

Kwadrant II: Pakkettenmodel

Bij organisaties in kwadrant II is de leidinggevende regievoerder in de verzuimbegeleiding, waarbij HR vaak een belangrijke ondersteunende taak heeft. Een aantal belangrijke activiteiten zijn in dit kwadrant uitbesteed aan een externe (arbo-)dienstverlener, waardoor de organisatie hiervan afhankelijk is. Hierdoor heeft de organisatie geen volledige eigen regie. Het voordeel van deze werkwijze is dat de organisatie meer grip houdt op het verzuim door de verantwoordelijkheid voor de verzuimbegeleiding bij de leidinggevende te leggen. Het gevaar bestaat echter dat de organisatie de regie te veel uit handen laat nemen, doordat zij voor sommige taken afhankelijk is van een externe (arbo-)dienstverlener. De kans bestaat dat deze vanuit haar eigen visie op verzuim gaat werken, en daarmee een stempel drukt op de verzuimbegleiding. Het succes van deze aanpak zal met name afhangen van de mate waarin de leidinggevenden (en/of HR) de rol van casemanager goed kunnen vervullen, en in hoeverre deze het proces bewaakt met zijn eigen kennis en vaardigheden.

Voorbeeld
In een organisatie die werkt volgens kwadrant II voert de leidinggevende verzuim- en re-integratiegesprekken met de medewerker. De verzuimmelding moet echter wel worden doorgegeven aan de arbodienst, die zorgt voor het administratieve gedeelte. Ook zorgt de arbodienst voor het inplannen van spreekuren, voor het maken van vervolgafspraken met medewerkers en voor een signaal richting leidinggevende op het moment dat deze bijvoorbeeld een plan van aanpak moet maken.

Kosten
In kwadrant II worden er kosten bespaard ten opzichte van kwadrant I. Over het algemeen worden er nog steeds abonnementen afgesloten, maar dan op verrichtingenbasis waarbij er achteraf wordt gefactureerd. De gemiddelde kosten voor arbodienstverlening zijn circa €115,- per medewerker.