kwadrant-i

Kwadrant I: Ontzorgmodel

Dit kwadrant lijkt het meeste op de klassieke arbodienstverlening (van voor de introductie van de wet verbetering poortwachter) die we nog bij veel organisaties zien. Deze vorm betreft vaak een full-service contract met een arbodienst of casemanagementbureau waarbij een groot deel van de verzuimbegeleiding (zoals het voeren van verzuimgesprekken, de administratie en termijnbewaking) wordt uitbesteed (outsourcing). Een voordeel is dat de organisatie op deze manier minder hoeft te investeren in de eigen deskundigheid van bijvoorbeeld P&O en het leidinggevend kader. Daarnaast bespaart het tijd, omdat de verzuimbegeleiding en andere taken worden overgelaten aan externe arbo-professionals . Het nadeel is dat de organisatie zelf minder kan sturen op het verzuim (en daar dus minder grip op heeft) en dat de aanpak van de arbodienstverlener vaak onvoldoende op maat is.

Voorbeeld
Een voorbeeld van kwadrant I is een organisatie die gebruik maakt van externe casemanagers voor de verzuimbegeleiding. Deze casemanager voert verzuim- en re-integratiegesprekken met de medewerker. De arbodienst zorgt ervoor dat de verzuimmeldingen geregistreerd worden, dat een medewerker wordt ingepland op het spreekuur bij de bedrijfsarts, en voor het bewaken van de termijnen (zoals het maken van een plan van aanpak na 8 weken). De leidinggevende heeft weinig of geen verantwoordelijkheid in het verzuimproces en laat dit geheel over aan de casemanager en/of de arbodienstverlener.

Kosten
De gemiddelde kosten in kwadrant I bedragen circa €125,- per medewerker, afhankelijk van het soort contract (abonnement, contract op basis van verrichtingen met of zonder aansluitingstarief).