Kwadrant IV

Kwadrant IV: Arbo-Eilandmodel

In dit kwadrant besteedt de organisatie zowel de gehele verzuimbegeleiding als de activiteiten daaromheen volledig uit aan een interne arbodienstverlener/ verzuimafdeling (insourcen).

De verzuimbegeleiding ligt hierbij niet in de lijn, maar wordt vaak gedaan door een casemanager/arboverpleegkundige van de interne arbodienstverlener. De begeleiding ligt daardoor in belangrijke mate bij professionals (bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen, re-integratiecoördinatoren). Het voordeel is dat de verzuimbegeleiding wordt gedaan door interne deskundigen die de organisatie goed kennen en daardoor maatwerk kunnen leveren. Ook zien we dat dergelijke interne diensten een breed scala aan interventies kunnen bieden. Het nadeel is dat de bedrijfsarts – door de korte lijnen – sneller wordt ingezet en er vaak veel doorverwijzingen plaatsvinden, wat medicalisering in de hand kan werken.

Daarnaast hebben leidinggevenden vaak een beperkte rol in de verzuimbegeleiding, waardoor ze weinig invloed kunnen uitoefenen op het verzuimgedrag van de medewerker. Het gevaar is dan dat de medewerker onvoldoende op zijn eigen verantwoordelijkheid wordt aangesproken en dat de nadruk ligt op klachten in plaats van op het gedrag. Het creëren van een aparte afdeling binnen de organisatie is daarnaast relatief duur en kwetsbaar in slechtere economische tijden (overhead, vervanging, et cetera).

Hoewel de klassieke interne arbodienst op zijn retour is zien we ontwikkelingen in de markt die duiden op een wedergeboorte door de veranderende behoefte van bedrijven rond Duurzame Inzetbaarheid en eigen-risicodragerschap. Naarmate grote arbodiensten meer worden gezien als het verlengstuk van de verzekeraar en worden afgerekend op hun effectiviteit in schadelastbeheersing inclusief het vermijden van UWV sancties is er ook meer behoefte om invulling te geven aan de gevolgen van de vergrijzing van de medewerkerspopulatie. Dit vraagt meer aandacht meer voor preventie en gerichte interventies. Deze interventies kunnen ook medisch zijn daar waar de zorg van bedrijven over een doelmatige op werken gerichte behandeling toeneemt. Ontwikkelingen als positieve gezondheid (Machteld Huber), positieve psychologie en vormen van ‘integrated health’ lopen hier parallel aan en vormen de bouwstenen voor een nieuwe positieve bedrijfsgezondheidszorg. Na verloop van tijd voorzien wij het Eigen-Regie Model als het interne dienstmodel en het productiemodel evolueren naar een model waarbij niet langer de verzuimende medewerker centraal staat, maar de werkende medewerker met een zorgvraag.