Kwadrant III

Kwadrant III: Eigen-Regiemodel

In kwadrant III hebben werkgever en werknemer gezamenlijk volledig de regie over het verzuimproces. Leidinggevenden zijn in de lead en verantwoordelijk voor de verzuimbegeleiding en medewerkers voor de eigen inzetbaarheid.

De organisatie heeft zelf de regie over de randvoorwaardelijke zaken die in het verzuimproces aan bod komen. Denk aan termijnbewaking, agendaplanning en de inzet van adviseurs. De bedrijfsarts wordt dan ook ingezet als adviseur van leidinggevende en medewerker en niet als beslisser in het verzuimproces. Daarnaast heeft de bedrijfsarts een preventieve rol in het signaleren van zaken die inzetbaarheid in de weg staan. Dit neemt niet weg dat de bedrijfsarts, gezien zijn medische professie, een zorgplicht heeft in het kader van de WGBO. Het voordeel van kwadrant III is dat werkgever en werknemer maximale invloed kunnen uitoefenen op het verzuim, doordat de organisatie zelf alle onderdelen van het verzuimproces in eigen huis regelt en bewaakt. Daarnaast sluit de dienstverlening van de arbo-professionals hierdoor maximaal aan op het eigen verzuimbeleid. De leidinggevenden en HR moeten echter wel voorzien zijn van voldoende kennis en vaardigheden om de verzuimbegeleiding adequaat vorm te geven. Vanwege de toenemende complexiteit van wet- en regelgeving zien we dat steeds meer organisaties zich laten ondersteunen door bijvoorbeeld verzuimcoaches of schadelastexperts, om zo zonder verlies van regie toch optimaal invloed op inzetbaarheid te hebben. Werken in Kwadrant III is echter alleen mogelijk als men verzuim vanuit de gedragsmatige visie benadert. De reden hiervoor is dat leidinggevenden sinds de totstandkoming van de privacy-wetgeving, medewerkers alleen mogen aanspreken en sturen op het gedrag dat zij vertonen en hun functioneren. Zij mogen niet op de stoel van de bedrijfsarts gaan zitten en hen niet aanspreken op medische aspecten van verzuim(begeleiding).