Kwadrant II

Kwadrant II: Pakkettenmodel

Bij organisaties in kwadrant II is de leidinggevende casemanager in de verzuimbegeleiding, waarbij HR vaak een belangrijke ondersteunende taak heeft.

Een aantal belangrijke activiteiten zijn in dit kwadrant uitbesteed aan een externe (arbo)dienst-verlener. Omdat de organisatie hiervan afhankelijk is, heeft ze geen volledige eigen regie op het proces maar wel op de output. Het voordeel van dit zogenaamde Pakkettenmodel is dat de organisatie meer grip houdt op het verzuim door de verantwoordelijkheid voor de verzuimbegeleiding bij de leidinggevende te leggen. Het gevaar bestaat echter dat de organisatie de regie teveel uit handen laat nemen doordat zij voor  sommige taken afhankelijk is van een externe (arbo)dienstverlener, denk aan agendaplanning of termijnbewaking. De kans bestaat dat deze vanuit haar eigen visie op verzuim gaat werken en daarmee een stempel drukt op de verzuimbegeleiding. Het succes van deze aanpak zal met name afhangen van de mate waarin de leidinggevenden (en/of HR) de rol van casemanager goed kunnen vervullen en in hoeverre zij het proces bewaken door de inzet van hun eigen kennis en vaardigheden.

Het pakkettenmodel vormde jarenlang het belangrijkste aanbod van arbodiensten. De verschillen in pakketten ontstonden voornamelijk door losse modules naar wens van de opdrachtgever aan een basis formule of aansluit formule te koppelen.