kwadrant-I

Kwadrant I: Ontzorgmodel

Dit kwadrant lijkt het meeste op de klassieke arbodienstverlening (van vóór 2002) die we nog altijd regelmatig zien, maar heeft ook een moderne variant in de vorm van een door externe casemanagers aangestuurde dienstverleningsmodel.

Deze vorm betreft vaak een full-service contract met een arbodienst of case- managementbureau, waarbij een groot deel van de verzuimbegeleiding (zoals het voeren van verzuimgesprekken, de administratie en termijnbewaking) wordt uitbesteed (outsourcing).

Een voordeel hiervan is dat de organisatie op deze manier minder hoeft te investeren in de deskundigheid van bijvoorbeeld HR en het leidinggevend kader. Daarnaast bespaart het tijd, omdat de verzuimbegeleiding en andere taken worden overgelaten aan externe arbo-professionals[1]. Het nadeel is dat de organisatie zelf minder kan sturen op verzuim en inzetbaarheid (en daar dus minder grip op heeft) en dat de aanpak van de arbodienstverlener vaak onvoldoende op maat is. Zo zien we in dit model vaak dat een bedrijfsarts op afstand staat en er ook geen vaste bedrijfsarts is voor een organisatie. Deze werkwijze zien we voornamelijk terug in het MKB en in organisaties die om reden van ‘span of control’ van leidinggevenden liever de begeleiding van medewerkers uitbesteden. Het model is ook populair bij inkomensverzekeraars ( de zogenaamde “verzekerde” markt). Een doorvertaling van het ontzorgmodel is het taakdelegatie-model met casemanagers of andere professionals in de eerste lijn.

Inmiddels heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (in navolging van de richtlijnen van de NVAB in de beleidsregels aangegeven dat taakdelegatie wel aan strikte eisen moet voldoen. De indruk bestaat kennelijk dat veel dienstverleners hieraan nog niet voldoen. De beleidsregels van de Autoriteit Persoonsgegevens alsmede de richtlijnen van de NVAB en de Arbowet van 2017 hebben wel aanleiding gegeven tot een professionaliseringsslag bij arbodiensten. De ontwikkeling van een gezamenlijke werkwijzer door diverse stakeholders is hier ook een uiting van.

[1] Met arbo-professionals worden de bedrijfsarts, de (hogere) veiligheidskundige, de A&O-deskundige, de arbeidsdeskundige en bedrijfsmaatschappelijk werker bedoeld, al of niet gecontracteerd via een providerboog van diensten.