kpn

kpn

Falke & Verbaan verzorgt de training ‘Effectief verzuimmanagement’ voor leidinggevenden van KPN.
U kunt zich hier voor deze training inschrijven op de door u gewenste data.

1. Training ‘Effectief verzuimmanagement’ voor leidinggevenden

Schrijf u in

Doelgroep: direct leidinggevenden
Duur: 1,5 dag + terugkomdagdeel (2 dagen totaal)
Max. aantal deelnemers: 12 per groep
Data:
november, december en januari

Inhoud van de training

Tijdens de training krijgt u – als leidinggevende – concrete handvatten aangereikt om nadrukkelijker te sturen op het verzuimgedrag van uw medewerkers. Naast een theoretisch gedeelte, welke op interactieve wijze besproken zal worden, heeft u de ruimte om een aantal casussen voor te leggen en met de overige deelnemers te bespreken en kunt u oefenen met aanspreken op gedrag.

Doel van de training

  1. Bewustwording omtrent de visie dat verzuim te maken heeft met gedrag;
  2. Inzicht krijgen in de wijze waarop verzuimgedrag succesvol te beïnvloeden is;
  3. De positie van de diverse betrokkenen (medewerker, leidinggevenden, de bedrijfsarts, HR) te verhelderen en op basis daarvan de onderlinge communicatie te verbeteren;
  4. Vergroten kennis rondom de Wet verbetering poortwachter en privacy wetgeving;
  5. Inzicht vergroten in de betekenis van verzuimcijfers (verzuimpercentages, verzuimduur, meldingsfrequentie en nulverzuim) en hoe teamleiders hierop kunnen sturen;
  6. Vaardigheden ontwikkelen om een verzuimprobleem ‘op te lossen’;
  7. Vaardigheden ontwikkelen om een verzuimgesprek te voeren gericht op gedragsbeïnvloeding;
  8. Vaardigheden ontwikkelen met betrekking tot specifieke re-integratie vraagstukken.