Klanten van Falke & Verbaan sterk vertegenwoordigd bij de best scorende organisaties in de Vernet Health Ranking

Vernet Verzuimnetwerk maakte onlangs de Vernet Health Ranking bekend. In deze ranking worden voor individuele zorginstellingen verschillende verzuimindicatoren in één rapportcijfer samengevat. Meer dan de helft van de best presterende organisaties in de zorg heeft ondersteuning bij het verzuimtraject gehad van Falke & Verbaan.

Deze week namen de bestuurders van de top drieën van de vier zorgbranches hiervoor de felicitaties in ontvangst. Bijzonder dit jaar is dat de top drie van de branche ziekenhuizen, St. Elisabeth Ziekenhuis, Lievensberg Ziekenhuis en Franciscus Ziekenhuis zich allemaal bevinden in Brabant. Zij hebben alle drie een verzuimtraject met Falke & Verbaan doorlopen, evenals de top drie van de branche GGZ.

Verder liggen de best presterende instellingen over het hele land verspreid en variëren in omvang van groot tot klein. Bijzonder om te vermelden is dat de Prinsenstichting uit Purmerend zich voor het derde jaar in successie tot de allerbeste uit de branche gehandicaptenzorg mag rekenen. In de branche ouderenzorg valt de prestatie van ActiVite uit Leiderdorp op. Hoewel het ziekteverzuim in deze branche gemiddeld hoger is dan in de andere branches, behaalt ActiVite sinds een aantal jaren zeer lage verzuimcijfers en voert daarmee de ranglijst van deze branche fier aan.

De Vernet Health Ranking toont aan dat het behalen van goede verzuimresultaten wel degelijk mogelijk is. Natuurlijk schuilt achter elk succes een eigen verhaal, maar duidelijk is dat de toppers ambitie en gedrevenheid combineren met een uitstekende uitvoering van het beleid binnen alle lagen van de organisatie. Zonder uitzondering blijkt hierbij dat grote betrokkenheid van bestuurders een voorname schakel op de weg naar succes. Zij nemen geen genoegen met een gemiddeld ziekteverzuim, maar gaan voor het best haalbare.

Verzuim is een schadepost die soms flink kan oplopen. Bij organisaties die het verzuim onder controle hebben, blijft de financiële schade binnen de perken. Daarnaast werkt een laag verzuim positief door naar de medewerkerstevredenheid én draagt het bij aan een hogere continuïteit in de zorgverlening. Dit laatste is natuurlijk goed voor patiënt en cliënt.

Tabel met de top drie van de vier branches:

Bron: Vernet verzuimnetwerk BV