Klanten positief over bedrijfsarts en prijs-kwaliteit Maatwerkregeling

In het jaarlijkse klanttevredenheidonderzoek van Immediator (een intermediair voor zelfstandige bedrijfsartsen werkend onder de Maatwerkregeling) is opvallend dat medewerkers zeer tevreden zijn over de, door de werkgever gecontracteerde en betaalde, bedrijfsarts: het gemiddelde rapportcijfer door medewerkers gegeven is een 8,5. Vooral de bereidheid van de bedrijfsarts om te adviseren en vragen te beantwoorden en het nakomen van afspraken worden hoog gewaardeerd. Het overgrote deel van de leidinggevenden en HR-medewerkers ervaart een coachende rol van de bedrijfsarts. Daarbij is maar liefst 80% van de HR-medewerkers ervan overtuigd dat de bedrijfsarts bijdraagt aan het verkorten van verzuim.

Immediator is een dienstverlener werkend vanuit de Maatwerkregeling en het eigen regie model (ERM). Met 110 bedrijfsartsen bedient Immediator vele klanten uit diverse branches. Doel van het onderzoek was om intern een beeld te krijgen hoe het leidinggevend kader, medewerkers en P&O de dienstverlening ervaren en daar waar mogelijk verdere verbeteringen door te voeren.

Prijs en kwaliteit
De vraag is of met een hoge klanttevredenheid ook hoge kosten gepaard gaan. Daarom is parallel aan het klanttevredenheidonderzoek de prijs per medewerker berekend voor de inzet van de bedrijfsarts van de klanten die in 2013 het volledige jaar diensten hebben afgenomen. (Immediator werkt vanuit het transparante uren x tarief principe: klanten betalen voor het daadwerkelijk afgenomen aantal uren).
De uitkomst: voor gemiddeld 63 euro per medewerker hebben organisaties die wensen te werken vanuit de maatwerkregeling en vanuit het eigen-regiemodel, een bedrijfsarts die adviseert en coacht tot grote tevredenheid van zowel leidinggevend kader, HR-adviseurs als medewerkers. Hoe meer eigen regie en hoe lager het verzuimpercentage, des te lager is de prijs per medewerker.

Aan de kwaliteit van bedrijfsartsen wordt door Immediator zeker niet het laagste uurtarief in de markt gekoppeld. Het tarief is inclusief overleg verzuim en preventief spreekuur, OR- en managementadvisering en administratieve taken.

Uiteraard zijn hierin aanvullende kosten zoals inzet van arbeidsdeskundigen en kerndeskundigen niet meegerekend en ook kosten voor interventiediensten niet. Wij hebben echter de indruk dat met name de interventiekosten lager zijn dan bij klassieke arbodienstverlening omdat Immediator deze diensten niet zelf aanbiedt en daarmee belangenverstrengeling voorkomt.

Maatwerkregeling slecht imago?
Al een aantal maanden buigt een commissie van de SER zich over de toekomst van de arbodienstverlening in Nederland. Sinds 2005 is in Nederland de Maatwerkregeling de wettelijke voorkeursregeling. Hierbij dienen directie en personeelsvertegenwoordiging van een organisatie met elkaar overeenstemming te krijgen over de vormgeving van arbodienstverlening en de inzet van deskundigen, waaronder tenminste de bedrijfsarts. Hiernaast staat de Vangnetregeling waarbij men gebruikt kan maken van externe gecertificeerde Arbodiensten.

De Maatwerkregeling is afgelopen periode een aantal keren in diskrediet gebracht, onder andere door een beperkt aantal bedrijven en dienstverleners in de casemanagementsfeer die zich niet aan het uitgangspunt van de wet hielden. Maar hoe terecht is dat? En moet de Maatwerkregeling worden afgeserveerd op basis van een aantal incidenten die veroorzaakt werden door dienstverleners die zich ten onrechte beroepen op de Maatwerkregeling? Bovenstaande cijfers lijken anders uit te wijzen.

Bron: www.immediator.nl