Houd verzuimdossiers weg bij het team

Het neerleggen van meer verantwoordelijkheden bij uitvoerende teams en het verminderen van managementlagen blijkt geen trend, maar een nieuwe vorm van interne bedrijfsvoering in de langdurige zorg. Ingegeven door de transitie – in wonen, zorg en decentralisatie naar de gemeenten- en door bezuinigingsmaatregelen. Deze nieuwe vorm van werken kent een andere dynamiek bij het bespreken van en het aanspreken op gedrag. Er kan namelijk niet meer teruggevallen worden op de manager, en zijn/haar rol in de gespreksvoering.

 

De teams, die wij in de praktijk tegenkomen, vinden het vooral spannend als het gaat om elkaar aanspreken op verzuimgedrag. Preventief, kort frequent, en de eerste 14 dagen van het verzuim kun je uitstekend bij het team neerleggen als gezamenlijke verantwoordelijkheid, daar komen de teamleden onderling goed uit. Echter, dat is anders bij lang lopende (complexe) verzuimdossiers die bij het team terechtkomen. Mijn tip is om deze dossiers weg te houden bij de verantwoordelijkheid van de teams. U kunt niet van teams verwachten dat een ontstane situatie in het verleden, waarbij het management en de betreffende medewerker er niet in geslaagd zijn de re-integratie te laten slagen, door een team opgelost kan worden.

 

Een mogelijkheid is om binnen uw organisatie een Expertiseteam aan te stellen. Zo’n Expertiseteam bestaat uit deskundigen op verschillende gebieden, hierbij kan gedacht worden aan bedrijfsarts, hoger leidinggevenden, HR adviseur, een casemanager en eventueel een externe adviseur. Dit Expertiseteam houdt zich bezig met een gerichte aanpak van vastgelopen langdurig verzuim dat voor bedrijf en medewerker ongewenst en schadelijk is. De officiële term hiervoor is Damage Control.

 

Ik wens u en uw teams weinig langlopende dossiers, zodat de aandacht vooral blijft bij de dagelijkse uitvoering van uw dienstverlening.

Mocht u verder willen praten over dit onderwerp, neem dan gerust contact met mij op.