Hoe overleef ik online?

Noodgedwongen doen wij bij Falke & Verbaan inmiddels alles online. Net als voor mij was dit voor de meeste van mijn collega’s een behoorlijke verandering. Zo heb ik nog nooit zo goed de neusgaten van mijn collega’s gezien en had ik nooit gedacht met de kinderen van collega’s in een (online) vergadering te zitten. Het grote voordeel is natuurlijk wel dat je bepaalde collega’s even op ‘mute’ kan zetten. Kortom online vergaderen, trainen of consulteren op deze manier is voor veel mensen nieuw.

Gedragscodes

Inmiddels weten wij uit ervaring dat het voor een succesvolle, effectieve online-bijeenkomst raadzaam is om een aantal heldere gedragscodes op te stellen. Onze eerste online vergadering – bij aanvang van de intelligente lockdown – verliep immers behoorlijk chaotisch. Meerdere collega’s praatten door elkaar heen en af en toe was ook het huilen van een jong kind op de achtergrond behoorlijk afleidend.  Daarnaast is het inmiddels iedereen wel een keer overkomen: je bent midden in een monoloog van anderhalve minuut en opeens zie je al je collega’s druk zwaaien…de mute-knop blijkt nog aan te staan!

Voor een georganiseerde online bijeenkomst is dus ander gedrag vereist dan in een klassikale bijeenkomst. Maar ondanks het formuleren van gedragscodes is het nog niet altijd makkelijk om deze (nieuwe) intentie (ik wil mij houden aan de gedragscode) om te zetten in daadwerkelijk gedrag. Hoe komt dit? De reden hiervoor is de zogenaamde intention-behaviour gap. Om van intenties gedragingen te maken dient men bepaalde knelpunten te overwinnen, zowel bewust én onbewust. Voorbeelden hiervan zijn omgevingsfactoren (spelende kinderen op de achtergrond), gewoontepatronen en onduidelijk doelgedrag (wat wordt er nu precies van mij verwacht?).  Daarom is gedrag niet in één dag te veranderen. Dit kost tijd en moeite.

Implementatie-intenties

Gelukkig bieden zogenaamde implementatie-intenties uitkomst om nieuw gedrag aan te leren en de intention-behaviour gap te overbruggen. Implementatie-intenties zijn actieplannen om een bepaald gedrag te bereiken. In deze plannen wordt gespecificeerd wanneer, waar en hoe het nieuwe gedrag uitgevoerd moet worden. Deze plannen nemen dus de vorm aan van: “Als situatie X voorbij komt, dan [concreet gedrag formuleren]”. Je koppelt een specifieke situatie aan bepaald (gewenst) gedrag. Een voorbeeld: “Als mijn collega aan het woord is dan houd ik de mute-knop ingedrukt”. Deze implementatie-intentie staat dan ten dienste van het hogere doel om bijvoorbeeld een effectievere online vergadering te krijgen. Voordeel: het oproepen van het gedrag kost minder mentale energie en wordt sneller onbewust uitgevoerd.

Net zoals Falke & Verbaan bij verzuim aanraadt om te starten met gedrag, geldt dit ook voor de huidige COVID-19 thuiswerksituatie. De kunst bij beiden is om eerst te bepalen welk gedrag moet leiden tot het doel (in dit geval een effectieve online-bijeenkomst). Wanneer duidelijk is welk gedrag je wilt zien, is het noodzakelijk dit gedrag zo concreet mogelijk in een implementatie-intentie te formuleren. Op deze manier maak je het jezelf, je medewerkers en collega’s gemakkelijker om ‘nieuw gedrag’ aanleren. Kun je hulp gebruiken met het aanleren van nieuw gedrag? Bekijk dan ons aanbod van online trainingen.