Hoe geeft u preventie praktische handvatten binnen uw eigen organisatie?

Workshop De nieuwe Arbowet in de praktijk

De nieuwe Arbowet is een feit en zal per 1 juli a.s. van kracht zijn. Het gevolg hiervan is dat de positie van de preventiemedewerker wordt versterkt, er komt een ‘second opinion’ voor het oordeel van de bedrijfsarts, een basiscontract voor Arbo dienstverlening wordt verplicht voor elke organisatie en er komen veel nieuwe preventieverplichtingen waar onder de ‘(arbo) jaarevaluatie’.

Deze wijzigingen zullen vooral invloed hebben voor de preventiemedewerker binnen uw organisatie en de manier waarop preventie binnen uw organisatie aandacht krijgt en vormgegeven wordt. Met name de verplichting een basiscontract af te sluiten voor de preventietaken, het toetsen van de RI&E, het aanbieden van een PAGO en preventie op de werkvloer, zal de aandacht die organisaties de komende jaren aan preventie schenken sterk veranderen.

 

Programma

Tijdens deze workshop gaan wij met u na op welke wijze u aan de nieuwe Arbowet kunt voldoen maar vooral ook dat de manier waarop u preventie vorm geeft, uw organisatie ook echt vooruit helpt. De volgende onderwerpen worden hierbij behandeld:

 

  • een nieuwe vorm van RI&E: de dynamische RI&E;
  • een nieuwe opzet voor het PAGO met meer inzicht voor u als werkgever;
  • meer inzicht in de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers.

Is deze workshop iets voor u?

Deze workshop is geschikt voor HR-medewerkers, preventiemedewerkers, adviseurs op het gebied van arbo- en gezondheidsmanagement.

 

Aanmelden: klik hier

 

Over de trainer

Huib Arts is arbeidshygiënist en directeur van Arboplaats. Daarnaast is hij bestuurslid bij NVvA (Nederlandse Vereniging van Arbeidshygiënisten), Stichting PPM (samenwerking BA&O, NVvA en NVVK) en Stichting BCD (certificering kerndeskundigen). Tevens is projectdirecteur voor de kennisdossiers en richtlijnen die door de BA&O, NVAB, NVvA en NVVK gemaakt zijn (www.arbokennisnet.nl).