Het nieuwe werken

“sturen op gedrag binnen de nieuwe kaders”

Veel organisaties gaan over op Het Nieuwe Werken (HNW). De implementatie van Het Nieuwe Werken vraagt vaak om een andere manier van werken. Dit heeft niet alleen consequenties voor de medewerker, het vraagt ook iets anders van de rol van leidinggevenden.

Focus op gedrag

Bij de inrichting  van Het Nieuwe Werken  wordt vaak onderscheid gemaakt tussen drie peilers:  de huisvesting en werkplekken (bricks), de ICT  (bytes) en het gedrag (behaviour).  Falke & Verbaan richt zich in haar activiteiten op de laatste peiler; het gewenste gedrag dat passend is bij uw visie op Het Nieuwe Werken.

De rol van leidinggevenden

Een van de succesfactoren voor het slagen van Het Nieuwe Werken is de rol van leidinggevenden.  Het is van belang dat de leiderschapsstijl die zij uitdragen past binnen de kaders die de organisatie met Het Nieuwe Werken voor ogen heeft. In onze trainingen staat de veranderende rol van leidinggeven en de daarbij behorende vaardigheden centraal.  Het ontwikkelen van vaardigheden op het gebied van coachen, signaleren op afstand, aanspreken op gedrag en het sturen op resultaat  komen ondermeer aan bod.

De aanpak van Falke & Verbaan

Falke & Verbaan biedt organisaties ondersteuning bij het vormgeven van de gedragskaders die wenselijk zijn bij Het Nieuwe Werken. Daarnaast begeleiden we bij  de implementatie en borging hiervan.

De activiteiten van Falke & Verbaan richten zich op alle lagen van de organisatie. Belangrijke elementen van onze aanpak zijn:  het verkrijgen van een eenduidige visie op het gewenste gedrag, inrichten van randvoorwaarden die leiden tot de gewenste gedragsverandering en het trainen van leidinggevenden hoe zij binnen deze kaders hun rol  effectief vervullen.

Wilt u meer informatie over Het Nieuwe Werken en de implementatie aanpak van Falke & Verbaan?

Neem contact op voor een vrijblijvende afspraak .