Herijking Verbaannorm: Gratis miniconferentie

Het verzuim in Nederland is sinds de invoering van de Wet verbetering Poortwachter in 2002 flink gedaald. Van een gemiddelde van 5,5% in 2000 en 2001 naar een relatief stabiele 4,1 en 4,2% in de jaren 2004 t/m 2011. Er wordt vaak aangegeven dat de crisis een grote invloed heeft gehad, maar in de cijfers zien wij tussen 2007 en 2009 zien wij geen noemenswaardige verschillen in het landelijke verzuimpercentage. in 2011 ligt het gemiddelde verzuimpercentage nog steeds op 4,2%. Hoog tijd om eens te kijken naar de Verbaannorm.

De Verbaannorm is in 1984 ontwikkeld door Daan Verbaan en wordt sindsdien regelmatig herijkt en indien nodig aangepast. Dit breed gehanteerde normmodel dient als benchmarkinstrument voor organisaties om te helpen bepalen wat een realistisch verzuimpercentage is voor hun organisatie. De landelijke Verbaannorm is de collectieve inschatting die HR-managers, adviseurs en andere sleutelfiguren van grote ondernemingen en instellingen maken over wat het verzuimpercentage landelijk realistischerwijs zou kunnen zijn, wanneer gedragsmatig op verzuim gestuurd wordt.

Deze landelijke inschatting kan vervolgens naar de eigen organisatie worden vertaald, rekening houdend met de leeftijd en het opleidingsniveau van het medewerkersbestand. In 2011 kwam deze Verbaannorm uit op 3,5%. Dat betekent dat de algemene mening was dat met gedragsmatig management van verzuim het landelijk verzuimpercentage nog best wel wat kon dalen.

We besloten de Verbaannorm te herijken om te zien wat de kenners te zeggen hebben. Benieuwd naar het resultaat? Kom dan vooral op 2 september naar onze gratis miniconferentie.

Klik hier om uzelf aan te melden voor de gratis bijeenkomst.