Heeft uw organisatie de werkstress al gecheckt?

Op 13 mei jl. heeft Lodewijk Asscher, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), de aftrap gegeven voor de overheidscampagne ‘Check je werkstress’. De campagne van de SZW is bedoeld om werkgevers en werknemers te wijzen op de risico’s van teveel werkstress en om het onderwerp op het werk bespreekbaar te maken.

Uit onderzoek van onder andere de NEA en de EU komt een toename van werkstress naar voren. Deze werkstress is veelal een gevolg van een combinatie van omstandigheden op het werk en in de privésfeer. Ook blijkt uit het EU-onderzoek dat meer dan 50% van de ervaren stress samenhangt met de economische situatie. De campagne van de SZW is bedoeld om werkgevers en werknemers te wijzen op de risico’s van teveel werkstress en om het onderwerp ook op het werk bespreekbaar te maken.

Wat is belangrijk voor uw organisatie?
De arbeidsinspectie gaat als eerste in de sectoren zorg en onderwijs controleren in hoeverre de diverse aspecten van werkstress adequaat zijn meegenomen en gemeten in uw Medewerker Tevredenheidonderzoek (MTO) en Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). Daarnaast kijkt de inspectie of uw organisatie voldoende beleid heeft ontwikkeld op het gebied van werkstress.

Wat kan Falke & Verbaan voor u betekenen?
Falke & Verbaan spreekt in plaats van ‘werkstress’ liever over ervaren werkstress en Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA). PSA kan ervaren werkdruk, maar ook o.a. pesten, agressie en geweld op de werkvloer zijn. Inmiddels hebben diverse organisaties ons gevraagd om de PSA-problematiek in kaart te brengen, deze te helpen nuanceren en waar nodig te ondersteunen in een gerichte aanpak. Om de problematiek in uw organisatie in kaart te brengen bieden we u drie gevalideerde instrumenten.

• Duurzame InzetbaarheidsindeX (DIX)
• Werken in Balans Scan (WiB-scan)
• Het Stressmodel

Welk instrument bij uw organisatie of wensen past, lichten wij graag toe. En uiteraard ondersteunen wij u bij het ontwikkelen van beleid op dit gebied.
Neemt u contact op met Falke & Verbaan via telefoon 035-6997100

Gratis miniconferentie
We lichten de PSA-campagne en instrumenten graag toe. U bent van harte welkom bij de miniconferentie op 20 augustus van 10.00 tot 12.00 uur. Meld u hier aan

Bent u niet in de gelegenheid om de bijeenkomst bij te wonen maar wel geïnteresseerd? Op 29 oktober staat eenzelfde bijeenkomst gepland (de bijeenkomst op 29 juli is al volgeboekt).