Goed werkgeverschap

“Een programma voor directie en hoger management.”

Falke & Verbaan ziet gedrag als één van de belangrijkste factoren voor het functioneren en presteren van medewerkers en teams. Leidinggevenden geven sturing  aan het gedrag van medewerkers en teams, om zo de gewenste resultaten te bewerkstelligen. Dit vraagt om adequaat leiderschap en specifieke kennis en vaardigheden om het gedrag van medewerkers in de gewenste richting te sturen.

Leiderschapsprogramma

Falke & Verbaan verzorgt een hoogwaardig leiderschapsprogramma voor directieleden en (lijn)managers die meer inzicht willen krijgen in hun eigen leiderschapskwaliteiten en ontwikkelpunten. Het programma helpt u bij het vergroten van constructief, inspirerend en motiverend leiderschap.

Het leiderschapsprogramma richt zich op het ontwikkelen van leidinggevenden die effectief communiceren, die medewerkers zowel individueel als in groepsverband motiveren en hen stimuleren om verantwoordelijkheid te nemen voor de organisatiedoelen. Aan het einde van het programma zijn de deelnemers in staat om:

1.Kritisch te kijken naar en te reflecteren op het eigen gedrag en het gedrag van anderen.

2.Verdiepend inzicht te creëren in de eigen leiderschapsstijl en de persoonlijke kwaliteiten en leerpunten.

3.Kennis en vaardigheden toe te passen om de leiderschapsrol constructief en effectief te vervullen.

4.Sturing te geven aan gedrag, motivatie en betrokkenheid op individueel-, team- en organisatieniveau.

5.(In)adequate groepsprocessen te herkennen en daar effectief mee om te gaan.