Gezamelijke aanpak van verzuim met Catharina Ziekenhuis Eindhoven

De toenemende kosten en de druk op niet-verzuimende collega’s noodzaakten Catharina Ziekenhuis Eindhoven (CZE) om snel acties in te zetten op het verzuim, aansluitend op reeds lopende activiteiten en o.a. het cultuurproject dat nog in ontwikkeling was. Falke & Verbaan en CZE zijn gezamenlijk de strijd aangegaan.

De aanpak van het verzuim stond al jaren hoog op de agenda. Toch zat CZE in 2011 met een verzuim van 4,9% boven het gemiddelde van de branche. Bij enkele ‘collega’-ziekenhuizen lag het verzuim op 3,2%*.

Er is in het nabije verleden veelvuldig gereorganiseerd binnen CZE. Dit heeft veel onrust veroorzaakt, waardoor ook de verzuimfrequentie (1,3x) boven het landelijk gemiddelde en de branche lag. Dit was te beschouwen als de graadmeter van de verzuimcultuur binnen het ziekenhuis, te omschrijven als: “ziek is ziek, daar spreken we elkaar niet op aan”.

De aanpak en doelstelling

Bij CZE zijn circa 3.300 medewerkers in dienst. Het topmanagement bestaat uit de Raad van Bestuur en MT-leden (in totaal 14 personen). In de hiërarchische lijn hieronder functioneren 34 afdelingsmanagers en daaronder circa 50 teamleiders en coördinatoren. De cultuur van een organisatie is volgens Falke & Verbaan de optelsom van de individuele gewenste en ongewenste gedragingen van het totale personeel. Cultuurverandering betekent vanuit deze visie niets meer dan het sturen (vanuit de lijn) op gewenst en ongewenst gedrag, waarvan verzuimgedrag er één is die erg eenvoudig te meten is met cijfers. Naar aanleiding van o.a. het bovenstaande, is door CZE een projectplan beschreven, met als uiteindelijke projectdoelstelling het verzuim in 2012 te reduceren naar 4%. Het grootste deel van dit projectplan heeft CZE zelfstandig uitgevoerd met interne deskundigen. Falke & Verbaan heeft het proces begeleid en de implementatiefase verzorgd. Deze bestond voornamelijk uit trainingsactiviteiten. Ook de inzet van andere bedrijfsartsen, die werken met de gedragsvisie van Falke & Verbaan, heeft een bijdrage geleverd aan het succes.

Positief resultaat

De verzuimcijfers zijn gedaald van 4,9% in 2011 naar 3,9% in 2012. Daarmee is de projectdoelstelling gehaald.

Peggy van Rijnsoever, Adviseur Vitaliteit en Verandering van Catharina Ziekenhuis Eindhoven

“CZE heeft gekozen voor Falke & Verbaan vanwege ervaringen van de huidige manager HRM bij een vorige werkgever. Daarnaast hadden wij het vertrouwen dat Falke & Verbaan ons kon helpen in de reductie van het verzuim. Ik ben zelf naar een kick-off geweest van Waldo Falke bij een ander ziekenhuis en kreeg daardoor het vertrouwen dat dit wel zou passen bij ons ziekenhuis. Ook het traject wat door Falke & Verbaan geboden werd, als ook de flexibiliteit in de mogelijkheden (wij nemen alleen de trainingen af en doen de rest zelf) sprak aan.”

“De samenwerking met Falke & Verbaan is heel goed bevallen. Goed bereikbaar en toegankelijk. De trainer is heel goed in staat om de visie over te brengen aan CZE. De ondersteuning van de consultant (Merel van der Mast) was heel prettig, goed, deskundig, creatief en servicegericht!”

“Wij zijn zeer tevreden met het resultaat. De gezamenlijke inspanning m.b.t. verzuim van het afgelopen jaar heeft gewerkt; een mooie daling met meer dan 1% punt! De meldingsfrequentie is gedaald van 1,3 naar 1,2. Hier gaan we 2013 extra aandacht aan besteden.”

* de cijfers van Vernet wijken af van de interne cijfers van het Catharina Ziekenhuis. Dit ligt aan het wel of niet meetellen van de stagiaires.