Gedragsbeïnvloeding voor verhoogde inzetbaarheid

Gedragsbeïnvloeding gaat er vanuit dat de één altijd het gedrag van de ander stuurt. Als een ander niet naar je luistert, vraag je dan af: ‘wat in mijn gedrag maakt dat de ander niet doet wat ik wil?’.
Gedragsbeïnvloeding voor verhoogde inzetbaarheid

Foto: Stock Xchng

Waldo Falke, directeur van Falke & Verbaan, vertelde hierover tijdens de VGWM-dag op 13 februari jongstleden in Utrecht. Gedragsbeïnvloeding resulteert in een verhoogde inzetbaarheid, productiviteit, motivatie en tevredenheid van medewerkers, en tot een hogere klanttevredenheid. Sturen op gewenst gedrag en aanspreken op ongewenst gedrag vormen de basis van gedragsbeïnvloeding.

Integrale aanpak
Zo ligt aan onveilig gedrag ligt niet per se een technisch of organisatorisch probleem ten grondslag. Gedrag speelt hierbij een belangrijke rol. Gedrag van medewerkers, leidinggevenden, maar ook van het hoogste management. Het gaat niet zozeer om goed of fout gedrag, maar om gedrag dat niet past in de werkomgeving en zodoende ongewenst of onveilig is.

Wat veilig gedrag is, kan voor elke organisatie anders zijn. Bij gedragsbeïnvloeding is het daarom belangrijk om eerst te bepalen welk veiligheidsgedrag gewenst is. Hierbij gaat het om een integrale aanpak: het is net zo belangrijk dat de directie zich aan dit veiligheidsgedrag verplicht, als de medewerkers op de werkvloer. Door te sturen op gedrag dat in potentie tot gevaarlijke en onveilige situaties kan leiden, zijn incidenten en ongevallen vaak te voorkomen.

Waldo Falke is directeur van Falke & Verbaan, bureau op het gebied van gedragsbeïnvloeding en arbeidsproductiviteit. Falke heeft de (volledig volgeboekte) workshop ‘Gedragsbeïnvloeding: hoe werkt dat?’ gegeven tijdens de Landelijke VGWM-dag op 13 februari jongstleden in Utrecht.

door Redactie ORnet