Falke & Verbaan partner van het Nationaal Inzetbaarheidsplan

Sinds eind 2012 is Falke & Verbaan partner van het Nationaal InzetbaarheidsPlan (NIP).

Falke & Verbaan adviseert organisaties hoe zij de duurzame inzetbaarheid van medewerkers op peil kunnen brengen en/of houden, ook bij een vergrijzend personeelsbestand. In al haar activiteiten stelt Falke & Verbaan de eigen verantwoordelijkheid van medewerkers en sturen op gedrag centraal. Eén van de instrumenten die zij hierbij kan inzetten is de Duurzame InzetbaarheidsindeX (DIX) van het Nationaal InzetbaarheidsPlan (NIP).


Nationaal Inzetbaarheidsplan
Het Nationaal Inzetbaarheidsplan is een initiatief van de Stichting Kroon op het Werk, TNO Innovation for life en Werk Van Nu. Het Nationaal Inzetbaarheidsplan ondersteunt bedrijven bij het verbeteren van de duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers. Organisaties kiezen voor de uitvoering zelf de partner die bij hen past. De ervaring die partners met het Nationaal Inzetbaarheidsplan opdoen worden gebruikt voor onderzoek en verbetering van het programma. Zo leert de praktijk ons welke interventies het meeste effect hebben.

Gevalideerde instrumenten
In het Nationaal Inzetbaarheidsplan wordt gebruik gemaakt van gevalideerde instrumenten:

  • De bedrijfscan helpt u bij het maken van keuzes om duurzame inzetbaarheid te faciliteren en stimuleren.
  • Met de Duurzame Inzetbaarheids Index (DIX) krijgen werknemers zicht op hun eigen inzetbaarheid. Via een stappenplan werken ze aan hun eigen inzetbaarheid. Een groepsrapportage geeft inzicht op verbeterpunten op organisatieniveau.

Naast het instrumentarium biedt het portaal van het Nationaal Inzetbaarheidsplan werknemers de mogelijkheid voor online coaching.

Meer weten?
Meer informatie over het Nationaal Inzetbaarbeidsplan vindt u hier.
Voor meer informatie over de visie en overige dienstverlening van Falke & Verbaan op gebied van duurzame inzetbaarheid: klik hier.