Nascholing Omgaan met de tuchtrechter – 8 oktober 2019

PROGRAMMA

18:00 uur   Ontvangst met diner buffet

18.30 uur   Nascholing Omgaan met de tuchtrechter – Catherine Poorthuis

20.30 uur  Netwerkborrel

LEERDOEL

Na afloop is de deelnemer op de hoogte van de meest voorkomende klachten ten aanzien van professioneel handelen van een bedrijfsarts en hoe te handelen bij een tuchtzaak.