FML en Inzetbaarheidsprofiel in de praktijk

Sinds april 2014 is er een nieuw instrument om functionele mogelijkheden beperkingen van (zieke) werknemers te duiden: het Inzetbaarheidsprofiel (IZL). De uitgangspunten en definities van IZL zijn gebaseerd op de systematiek van de Functionele Mogelijkhedenlijst van UWV. 

Doelgroep

Deze training is uitermate geschikt voor HR, verzuim- en re-integratieprofessionals. U bent op zoek naar een training waarin de toepasbaarheid en definities van belastbaarheid-beoordelingsinstrumenten (FML en IZL) aan bod komen. Waarbij u leert waar u op moet letten bij de re-integratie in 1e of 2e spoor, en bij het indienen van een WIA-aanvraag of herbeoordeling.

Aanpak

Docente Kathelijne Rammeloo, verzekeringsarts, sinds 2020 hoofd afdeling verzekeringsgeneeskunde bij expertisebureau WPEX, neemt u tijdens deze training op interactieve wijze mee door de uitgangspunten en toepasbaarheid van de FML en IZL. Door haar jarenlange ervaring als WIA-en RIV-beoordelaar bij het UWV, kan zij u inzicht en praktische adviezen verschaffen. U gaat naar huis met tips waar u in de praktijk wat aan heeft.

Training Anders analyseren en rapporteren van verzuimcijfers

Als professional in de Human Resources, arbodienstverlening of als leidinggevende heeft u een belangrijke taak binnen de verzuimbeheersing. De verzuimcijfers van uw afdeling of organisatie geven u veel informatie over het verzuimgedrag en vormen een belangrijke input voor de preventie en reductie van verzuim. Als u weet hoe u deze cijfers kunt analyseren en interpreteren.

Doelgroep
Deze training is geschikt voor iedereen die verdiepende kennis zoekt in het verzamelen, vertalen en onderbouwen van verzuimcijfers naar een gedegen advies ter voorkoming/ verlaging van verzuim.

Onze aanpak
We starten het trainingsprogramma door bewustwording te creëren met betrekking tot de visie ‘verzuim is gedrag’. U leert samen met uw mededeelnemers gedragsmatig naar verzuimcijfers te kijken. Vanuit dit punt neemt de ervaren docent u mee door de verschillende manieren om verzuimcijfers te berekenen. Uiteraard gaat u vervolgens zelf aan de slag met uw eigen cijfers en leert u hoe u dit vertaalt naar managementinformatie.

Bedrijfskundig Adviseur Sociale Zekerheid (BASZ) – Informatiebijeenkomst 11 februari 2020

Overweegt u om deel te nemen aan de opleiding Bedrijfskundig Adviseur Sociale Zekerheid (BASZ) maar wilt u meer informatie?
Tijdens deze informatiebijeenkomst geven wij u een duidelijk beeld van de inhoud van deze opleiding, de doelstellingen, de resultaten, de studiebelasting, de begeleiding en de bijbehorende registratie. Lees “Bedrijfskundig Adviseur Sociale Zekerheid (BASZ) – Informatiebijeenkomst 11 februari 2020” verder