Masterclass WIA in de praktijk

Sinds de invoering van de WIA in 2005, wordt deze nog altijd als zeer complex ervaren. Enerzijds is er voor de werknemer een bijna ondoorgrondelijk woud van regels, voordat je na twee jaar wachttijd in de WIA terecht (kunt) komen. Anderzijds worden werkgevers ‘gestraft’ voor WIA en Ziektewet instroom van werknemers. Dat geldt met name voor de middelgrote en grote werkgevers. 
De ervaring leert dat er onvoldoende bewustzijn is welke (financiële) gevolgen ziekteverzuim en WIA instroom voor de organisatie en haar medewerkers heeft. Goed risicomanagement op het gebied van verzuim en arbeidsongeschiktheid levert veel voordelen voor organisatie en medewerkers op. Het (her)kennen van deze risico’s is daarmee onontbeerlijk voor de organisatie en stakeholders. 

Doelgroep
Deze masterclass is uitermate geschikt voor professionals die in de werkpraktijk te maken kunnen krijgen met de WIA.

Onze aanpak
Onze docent behandelt de complexe materie van de WIA en vertaalt deze naar de werkbare praktijk. Door middel van interessante casuïstiek wordt je uitgedaagd de risico’s van verzuim en arbeidsongeschiktheid te (her)kennen en te vertalen naar een beleid.

Ook interessant?
Naast deze masterclass biedt de Falke & Verbaan Academie nog andere opleidingen, trainingen en workshops aan. Een kleine greep uit ons aanbod:
– Post HBO Bedrijfskundig Adviseur Sociale Zekerheid
– Masterprogramma re-integratiekunde; de theorie en de praktijk
– Masterprogramma verzuim en gedrag
– Training de preventiemedewerker; het beheersen van arbeidsrisico’s

 

Falke & Verbaan Congres; Het fenomeen People Analytics

‘Sturen op People Analytics of Human Capital?’

Hoe creëer je succes?

People Analytics verbindt op praktische wijze (organisatie)data. Door organisaties wordt het verzamelen en verbinden van data als de toekomst gezien.

Maar wat betekent dit bijvoorbeeld voor het verzuim-management in uw organisatie, de Arbodienstverlening, HR of wellicht uw eigen duurzame inzetbaarheid?

Tijdens ons congres dagen drie enthousiaste sprekers u uit om na te denken over en antwoord te vinden op vragen als ‘Worden de beloftes van big data analyses wel waargemaakt?’, ‘Zorgt People Analytics niet voor nog meer AVG knelpunten?’ en ‘Zijn er ook gevaren verbonden aan het sturen middels data?’

Sprekers
Sjoerd van den Heuvel  |
International Keynote speaker on People Analytics

Peter Olsthoorn  |
Journalist en wetenschappelijk onderzoeker

Mystery Guest |
People Analytics en ethiek

Dagvoorzitter

Tom van ´t Hek  |
Voormalig tophockeyer en radiopresentator

Workshop slim aanbesteden; zo werkt het wel!

Arbodienstverlening is complex en een aanbesteding over dit onderwerp is tijdrovend en vraagt om de juiste expertise. Naast wettelijke kaders zoals de WvP, nieuwe Arbowet, aangescherpte privacyregels en maatwerk / vangnetregelingen waar u rekening mee moet houden, wilt u de arbodienstverlener vinden die een bijdrage levert aan uw organisatiedoelstellingen. Een arbodienstverlener die naadloos aansluit bij de door uw gekozen visie en koers.

Doelgroep
Deze workshop is geschikt voor iedereen die verantwoordelijk is voor het inhoudelijk vormgeven en uitzetten van aanbestedingen op het gebied van arbodienstverlening.

Onze aanpak
Onze docenten dagen u tijdens de bijeenkomst uit actief mee te doen. U wordt gevraagd mee te denken en discussiëren over vraagstellingen, dilemma’s en casuïstiek. Doordat de docent in de praktijk werkzaam is, weet zij een heldere link te maken tussen de theorie en uw eigen werkpraktijk.

Ook iets voor u?
Naast deze workshop biedt de Academie verschillende opleidingsprogramma’s aan. Hierbij kunt u denken aan vaardigheidstrainingen, masterprogramma’s en erkende opleidingen. Hieronder een greep uit ons aanbod:
Post HBO Bedrijfskundig Adviseur Sociale Zekerheid (BASZ)
Masterclass ‘Gedragsmatige visie op verzuim en de adviesrol van HR’
Training ‘Anders analyseren en rapporteren van verzuimcijfers’
Training ‘De preventiemedewerker; beheersen van arbeidsrisico’s’