Masterprogramma De organisatorische keten van verzuim en arbeidsongeschiktheid

Verzuim en arbeidsongeschiktheid kan vanuit meerdere invalshoeken bekeken worden. Aan de ene kant is er het reguliere casemanagement, waarbij het losse dossier en de mens centraal staat. Aan het onderwerp zit echter ook een financiële en beleidsmatige kant vast. Wij zien bijvoorbeeld dat organisaties wel een verzuimbeleid hebben, maar zich niet verdiept hebben in het beleid rond re-integratie na 104 weken ziekte. Maar ook zaken als de werkelijke kosten van WIA-instroom of het financieel effect als het werkelijk lukt om iemand in spoor 2 te plaatsen.

Doelgroep
Dit masterprogramma is uitermate geschikt voor professionals die verdere verdieping zoeken op het gebied van verzuim en arbeidsongeschiktheid.

Onze aanpak
In dit masterprogramma komen veel samenhangende onderwerpen aan bod. Allereerst de Wet verbetering Poortwachter, maar dan financieel bekeken. Hoe werken de financiële prikkels? En hoe werken ze later door in de WIA? Wat kost de WIA nu werkelijk? Is er voor re-integratie baat bij een WIA-hiaatverzekering of juist niet? Diverse mensen en afdelingen zijn betrokken; kennen ze allemaal hun rol?

Dit veelomvattende masterprogramma geeft u, onder andere, inzicht in bovenstaande vragen en de verbanden hiertussen. U leert denken in processen en de financiële kant van de wetgeving

Ook interessant?
Naast dit masterprogramma biedt de Falke & Verbaan Academie nog andere opleidingen, trainingen en workshops aan. Een kleine greep uit ons aanbod:
– Post HBO Bedrijfskundig Adviseur Sociale Zekerheid
– Collegereeks Strategisch Adviseur Sociale Zekerheid
– Masterclass WIA in de praktijk

Online training Gedragsmatige visie op verzuim en de rol van HR

Verzuim beschouwen wij als gedrag. Of iemand al dan niet de keuze maakt om te verzuimen, wordt in belangrijke mate bepaald door de sociale omgeving. Het werk is een belangrijk component van deze sociale omgeving. Factoren als arbeidstevredenheid, aanwezigheidsmotivatie en de verzuimgelegenheid binnen de organisatie spelen dan ook een belangrijke rol bij verzuim. Vanzelfsprekend is deze gedragskeuze soms nauwelijks vermijdbaar, maar vaak ook wel. Volgens onze gedragsmatige visie staat bij het beheersen van verzuim vooral het beïnvloeden van de verzuimkeuze en daarmee het verzuimgedrag centraal.

Doelgroep
U bent werkzaam als HR professional en zoekt verdieping op het gebied van verzuim gerelateerd aan gedrag. Uw organisatie werkt reeds met de gedragsmatige visie van Falke & Verbaan of u heeft interesse om dit gedachtegoed te implementeren. Vanuit deze visie bent u op zoek naar handvatten om effectief een adviserende en coachende rol richting leidinggevenden te vervullen.

Onze online aanpak
Onze vakdocenten zijn getraind in online didactische vaardigheden. Zij zijn met hun kennis en kunde in staat om u mee te nemen in de te behandelen lesstof. U wordt uitgedaagd om op een interactieve manier mee te denken en te discussiëren over vraagstelling, dilemma’s en casuïstiek. Voor, tijdens en na de training heeft u toegang tot onze online leeromgeving.

Onze online leeromgeving bestaat uit een virtual classroom en een bibliotheek met voorbereidingsopdrachten, video’s, kennisvragen en praktische opdrachten over de aanliggende thema’s. U krijgt na afloop van dit unieke programma 3 maanden toegang tot de online leeromgeving.