Masterclass Gedragsmatige visie op verzuim en de advies rol van HR – 13-10-2020

In de visie van Falke & Verbaan is verzuim sterk gerelateerd aan keuzes die mensen maken en het gedrag dat daaruit voortkomt. Tijdens deze 1-daagse training wordt u als HR-fuctionaris meegenomen in de gedragsmatige visie op verzuim, en krijgt u daarnaast handvatten aangereikt om vanuit deze visie effectief een adviseren en coachende rol richting leidinggevende te vervullen.

PROGRAMMA

Ochtend: Gedragsmatige visie op verzuim

In het ochtendgedeelte wordt bewustwording gecreeerd omtrent de visie ‘verzuim is gedrag’. Vanuit deze visie geven wij de adviseurs een kijk in de beinvloedingsmogelijkheden rondom verzuim en de verschillende fasen in het verzuimproces.

Middag: De adviserende en coachende rol van HR

In het middag gedeelte wordt verder ingegaan op de adviesrol van HR, waarbij diverse technieken om effectief te adviseren worden uitgediept. ‘De kunst van het vragenstellen’ komt uitgebreid aan bod, evenals het activeren van het management en het coachen van leidinggevenden. Het dagdeel is praktisch van aard en er zal ruimte zijn om uitgebreid te oefenen.

Masterprogramma De organisatorische keten van verzuim en arbeidsongeschiktheid

Verzuim en arbeidsongeschiktheid kan vanuit meerdere invalshoeken bekeken worden. Aan de ene kant is er het reguliere casemanagement, waarbij het losse dossier en de mens centraal staat. Aan het onderwerp zit echter ook een financiële en beleidsmatige kant vast. Wij zien bijvoorbeeld dat organisaties wel een verzuimbeleid hebben, maar zich niet verdiept hebben in het beleid rond re-integratie na 104 weken ziekte. Maar ook zaken als de werkelijke kosten van WIA-instroom of het financieel effect als het werkelijk lukt om iemand in spoor 2 te plaatsen.

Doelgroep
Dit masterprogramma is uitermate geschikt voor professionals die verdere verdieping zoeken op het gebied van verzuim en arbeidsongeschiktheid.

Onze aanpak
In dit masterprogramma komen veel samenhangende onderwerpen aan bod. Allereerst de Wet verbetering Poortwachter, maar dan financieel bekeken. Hoe werken de financiële prikkels? En hoe werken ze later door in de WIA? Wat kost de WIA nu werkelijk? Is er voor re-integratie baat bij een WIA-hiaatverzekering of juist niet? Diverse mensen en afdelingen zijn betrokken; kennen ze allemaal hun rol?

Dit veelomvattende masterprogramma geeft u, onder andere, inzicht in bovenstaande vragen en de verbanden hiertussen. U leert denken in processen en de financiële kant van de wetgeving

Ook interessant?
Naast dit masterprogramma biedt de Falke & Verbaan Academie nog andere opleidingen, trainingen en workshops aan. Een kleine greep uit ons aanbod:
– Post HBO Bedrijfskundig Adviseur Sociale Zekerheid
– Collegereeks Strategisch Adviseur Sociale Zekerheid
– Masterclass WIA in de praktijk