Even voorstellen: Vesting Casemanagement

Maak kennis met de specialisten van Vesting Casemanagement B.V: kwalitatief hoogwaardige dienstverlening op gebied van verzuim en re-integratie. Vesting Casemanagement is een nieuwe zusterorganisatie van Falke & Verbaan.


Het doel van Vesting Casemanagement is de duurzame inzetbaarheid van werkenden te optimaliseren om daarmee de mogelijke schadelast te reduceren en te beheersen. De laatste jaren hebben steeds meer bedrijven het eigen regiemodel ingevoerd met de casemanagementrol voor de leidinggevende. Bij een deel van deze organisaties zien we dat er in de loop der tijd behoefte komt aan meer specifieke (HR) ondersteuning. Dit onder andere omdat steeds meer organisaties de complexiteit van verzuim in financiële, bedrijfskundige en juridische termen ervaren, en meer gaan sturen op schadelastbeheersing op het gebied van werk, gezondheid en inkomen. Ook de tendens van organisaties om met meer zelfsturende en/of zelforganiserende teams te gaan werken, maakt dat er behoefte is aan expertise in de regievoering bij arbo, verzuim, re-integratie en ‘damage control’ bij een (te) groot volume aan langdurig verzuim.

Vesting Casemanagement biedt excellente casemanagers, verzuimspecialisten, verzuim- en re-integratiecoaches. Deze professionals werken, zoals u vanuit de Falke & Verbaan Groep gewend bent, vanuit de gedragsmatige visie. Dit combineren zij met specialistische kennis van poortwachter en schadelastbeheersing.

De dienstverlening beslaat alle facetten van het individuele casemanagement, monitoring, coaching en advies op dossierniveau, casemanagement bij re-integratie, casemanagement in de eigen risicoperiode en desgewenst ook bij eigen risicodragers ziektewet. Afhankelijk van de situatie en wensen van de organisatie wordt gekeken naar de meest optimale inzet: casemanagers die worden ingezet bij (complex) langdurig verzuim en/of in de rol van coach en adviseur van de leidinggevende.

Voor meer informatie zie www.vestingcasemanagement.nl

U kunt natuurlijk ook bellen met Corina Blokland (06-13 37 94 36).