Eigen-Regiemodel

Falke & Verbaan adviseert en begeleidt organisaties die hun arbodienstverlening willen vormgeven volgens het Eigen-Regiemodel, ook wel Kwadrant III genoemd. Kenmerken van het Eigen-Regiemodel:

  • De organisatie heeft de volledige regie over het verzuimproces;
  • Leidinggevenden zijn verantwoordelijk voor de verzuimbegeleiding en de organisatie heeft zelf regie over de randvoorwaardelijke zaken die in het verzuimproces aan bod komen;
  • De bedrijfsarts heeft de rol van adviseur van de leidinggevende en de medewerker, hij of zij is dus geen beslisser in het verzuimproces.

Voordeel van het Eigen-Regiemodel is dat de organisatie maximale invloed kan uitoefenen op het verzuim, doordat zij zelf alle onderdelen van het verzuimproces regelt en bewaakt. Daarnaast sluit de dienstverlening van de arbo-professionals maximaal aan op het eigen verzuimbeleid.

Voorwaarde is wel dat de leidinggevenden en P&O over voldoende kennis en vaardigheden beschikken om de verzuimbegeleiding adequaat vorm te geven. Bovendien is werken in het Eigen-Regiemodel alleen mogelijk als de organisatie verzuim vanuit de gedragsmatige visie benadert.

De gemiddelde kosten van arbodienstverlening volgens het Eigen-Regiemodel komen door de gerichte inzet van professionals vaak lager uit dan dat momenteel bij veel andere dienstverleningsconcepten het geval is.

Eigen regie of niet?

Veel organisaties overwegen om hun arbodienstverlening volgens het Eigen-Regiemodel te gaan vormgeven. Falke & Verbaan ondersteunt u vanaf de vraag: Eigen regie of niet?tot aan de implementatie ervan.

Neem vrijblijvend contact op met een van onze medewerkers voor meer informatie over de mogelijkheden van het Eigen-Regiemodel en/of de implementatieaanpak van Falke & Verbaan.

Wilt u weten volgens welk kwadrant uw organisatie de arbodienstverlening momenteel heeft vormgegeven?

Vul nu GRATIS de kwadrantentool (online vragenlijst) in en ontvang direct de uitslag per e-mail.