Effectieve aanpak langdurig verzuim

Steeds meer organisaties hebben te maken met langdurig verzuim, het ene dossier nog complexer dan de andere. Dit levert vaak diverse problemen en soms zelf frustraties, zowel voor de werknemer als de werkgever.

We weten allemaal dat hoe langer iemand thuis zit, hoe groter de afstand tot het werk wordt en hoe lastiger het is om te re-integreren.

Heeft u als organisatie te maken met een groot aantal complexe langdurig verzuimcasussen? En wilt u op korte termijn uw verzuimpercentage en verzuimkosten terugdringen?

Dan loont het om zogenaamde Damage Control als interventie in te zetten! Het doel van Damage Control is om extra aandacht te schenken aan het complexe verzuim om zo een extra impuls te geven aan een structurele verzuimdaling. Praktisch gezien krijgen leidinggevenden en HR krijgen tijdelijk externe ondersteuning bij het oplossen van de langdurige verzuimdossiers. Deze ondersteuning bestaat uit het analyseren van de dossiers vanuit bedrijfsarts-perspectief met zowel een verzekeringsgeneeskundige als een gedragsmatige kijk waar het complexe langdurige verzuimgevallen betreft en waar gewenst het begeleiden van de direct leidinggevende in zijn/haar regierol. Ook HR zal vanuit haar adviesrol onderdeel zijn van de begeleiding.

Er wordt gestart met het screenen van de re-integratiedossiers (dus niet de medische dossiers). Waarnodig worden in overleg met de organisatie interventies ingezet. Dit kan bijvoorbeeld inhouden dat een bedrijfsarts met verzekeringsgeneeskundige expertise en/of een arbeidsdeskundige op het dossier nader gaat onderzoeken of het dossier tijdelijk overneemt. Uiteraard zorgen we voor afstemming met de arbodienstverlener van de organisatie.

De aanpak richt zich op een snel maar langdurig resultaat. Gedurende de interventies kunnen wij u tevens inzicht geven in belemmerende factoren in de aanpak en begeleiding van langdurig verzuim die we hebben kunnen constateren. Dit geeft handvaten voor een structurele verbetering van uw aanpak.

Bij de Damage control werken we samen met onze zusterorganisatie Immediator (gespecialiseerde bedrijfsartsen) en Pille & Blokland (gespecialiseerde arbeidsdeskundigen).

Wilt u meer informatie over Damage Control?
Maak voor meer informatie een vrijblijvende afspraak met een van onze consultants.