Effectief Samenwerken

“Werk maken van ongewenst gedrag en groepsdynamica.”

Een goede samenwerking binnen een team of afdeling is belangrijk voor het werkplezier van medewerkers, maar ook voor de prestaties van het individu en de groep als geheel. Wanneer de samenwerking in een groep verstoord raakt, kan dat merkbaar zijn aan onvrede, verstoorde verhoudingen, negativiteit of disfunctionele communicatie. Ook de resultaten kunnen hierdoor onder druk komen te staan. Soms monden deze situaties zelfs uit in een  (team)conflict.

Falke & Verbaan helpt u om ineffectief gedrag op individueel en groepsniveau inzichtelijk te maken. Zodra de kern van het probleem duidelijk is, ondersteunen we u om de situatie in de gewenste richting te beïnvloeden. Trainers begeleiden individuen, teams en afdelingen op alle niveaus in de organisatie om de samenwerking en dynamica in een groep te herstellen en/of te optimaliseren.

In onze aanpak zijn we transparant, integer en confronterend waar nodig.