Een kennismakingsaanbod van Vesting Casemanagement

Vesting Casemanagement biedt excellente casemanagers, verzuimspecialisten, verzuim- en re-integratiecoaches. Deze professionals werken vanuit de gedragsmatige visie. Dit combineren zij met specialistische kennis van poortwachter en schadelastbeheersing.

 

Ons netwerk van casemanagers is groeiend. Ze worden op verschillende klantvragen ingezet: van het op orde brengen van (complexe) langdurige re-integratiedossiers en het reduceren van het verzuim, tot het coachen en ondersteunen van leidinggevenden om keuzeprocessen vroegtijdig te beïnvloeden om zo verzuim te voorkomen en/of op te lossen.

 

Geen vraag is hetzelfde en ons antwoord dus ook niet. Iedere organisatie verschilt en dat betekent dat de rol van de professional niet altijd dezelfde is. Iedere rol legt het accent op verschillende kennis en bekwaamheden.

 

Afhankelijk van de situatie en wensen van de organisatie kijken wij naar de meest optimale inzet.

 

Maak kennis met onze expertise.

Voor de eerste vijf organisaties die contact met ons opnemen, hebben we een eenmalig uniek aanbod. Om inzicht te krijgen in de cultuur en het keuzegedrag van de medewerkers binnen uw organisatie kunt u een keuze maken uit een van de twee onderstaande acties:

 

  1. Screenen van 3 verzuimdossiers:

Wij onderzoeken de mogelijkheden om de huidige koers in de re-integratie te optimaliseren door onder andere te sturen op houding en gedrag bij uw medewerkers. En we adviseren of u voldoet aan de wettelijke verplichting en uw dossier ‘poortwachterproof’ is.

 

  1. Cijferanalyse:

Inzicht krijgen in huidige verzuimcijfers (hoe staan we er voor?). De cijfers worden gedragsmatig geanalyseerd en op deze wijze wordt in kaart gebracht waar de winstkansen liggen voor de organisatie. Op deze manier krijgt u in korte tijd inzicht in de huidige situatie, knelpunten en winstkansen om het verzuim te reduceren en duurzame inzetbaarheid te beïnvloeden. Wij nemen u mee in het  gedragsmatig analyseren van verzuimcijfers.

 

Vanzelfsprekend kunt u voor meer informatie, een maatwerkoplossing of implementatieadviezen vrijblijvend contact opnemen met één van de onderstaande consultants:

  • Alina Pielczy 06-51625462/ a.pielczyk@vestingcasemanagement
  • Yvonne Adriaansen op 06-47594755/ y.adriaansen@vestingcasemanagement.

Voor meer informatie kunt u ook terecht op de website www.vestingcasemanagement.nl.