Duurzaam in Dialoog = Gerichte hulpvragen inzetten

Gesprekken over duurzame inzetbaarheid worden nog te vaak gevoerd tussen werknemer en provider. De leidinggevende staat daarbij vaak buiten spel. Onterecht, zo menen wij.

 

Met je leidinggevende maak je afspraken over je inzet, je ontwikkeling en je bijdrage aan het team en/of afdeling. Het is dan ook logisch dat – wanneer je vastloopt in werk of ambities – je dit met je leidinggevende bespreekt. Je leidinggevende weet hoe je functioneert, mag daar ook wat van vinden en weet of hetgeen jij voorstelt ook passend is binnen de doelstellingen van het team. Functioneren, ambities en doelstellingen gaan over duurzaam inzetbaar zijn. Je zou dan ook denken dat het gesprek over duurzame inzetbaarheid vooral op deze lijn gevoerd wordt: tussen de medewerker en de leidinggevende. We zien vaak dat, zodra een provider wordt ingeschakeld en interventies starten, de dialoog verschuift naar medewerker en provider. Het resultaat is een medewerker die gaat shoppen, een leidinggevende die afhaakt en geen regie meer heeft op het interventieproces en een interventie die onvoldoende bijdrage aan de inzetbaarheid van de medewerker. Lees verder: klik hier

 

 

Meer informatie

Neem contact op met Larissa Kras of Rianne Baan, consultants bij Falke & Verbaan of schrijf u in voor een van onze opleidingen over Duurzame Inzetbaarheid: