Debat over arbeidsgerelateerde zorg maakt verschillen inzichtelijk

We organiseerden met KoM een uniek evenement: het debat van 29 juni over ‘arbeidsgerelateerde zorg als zakelijke dienstverlening of zorg’. Rolf de Vries, voorzitter KoM: “Dat dispuut loopt zeker verder, we mogen trots zijn, we hebben de stevige verschillen in het veld inzichtelijk gemaakt én stevige bereidheid georganiseerd erover te spreken.”

 

Rolf vervolgt: “Het veld staat voor belangrijke opgaven; ik denk aan:

 

de komende arbowetswijziging: die onderstreept nog eens de gezamenlijkheid. Het is aan werkgevers en werknemers met adviserende professionele dienstverleners om preventie en verzuimaanpak verder te verbeteren. Wat doen we zodat ieder die rol pakt?

aanzien en aanwas van bedrijfsartsen: ze verdienen het een helder profiel te hebben bij werkgevers en werknemers, raadgever voor vraagstukken van arbeid en gezondheid. Zijn ze te stimuleren dat zelf ook uit te dragen?

de loondoorbetaling bij ziekte: partijen in de SER onderhandelen driftig, met een bredere agenda. Het compromis bevat ongetwijfeld elementen haaks op de gezamenlijke verantwoordelijkheid. Hoe vangen we dat op?”

 

Deze issues hangen met elkaar samen. Wordt zeker vervolgd, we houden u op de hoogte.