De bedrijfsarts transparant

De mens achter de ‘bedrijfsarts’ blijkt in deze mediadoorweekte maatschappij nagenoeg (en vooral voor het oog gek genoeg) onvindbaar. Het lijkt alsof het wat betreft de inhoudelijke taken en de mensen achter de taken een geheimpje betreft.

Wij denken dat transparantie nodig is als het gaat om de menselijkheid en de bedrijfsvoering van de bedrijfsarts. Ten behoeve van de werknemer en de werkgever maar ook ten behoeve van de bedrijfsarts zelf.


Daarom is het belangrijk dat er positief en eerlijk materiaal beschikbaar is voor eenieder die het wil vinden op de mainstream kanalen van het internet. Dat geeft transparantie, en hoe klein en eenvoudig ook, die transparantie maakt het mogelijk de bedrijfsarts van nu te leren kennen. Met als gevolg: afrekening met het huidige imago.

Hierbij willen wij u het eerste materiaal presenteren. Een portret van een bedrijfsarts. Gewoon, zoals het is. Ongekleurd en realistisch.

Dit beeld is een eerste initiatief. Ons doel is een serie van portretten, waarin ‘de’ bedrijfsarts van alle kanten belicht wordt. Voor het tot stand komen van deze serie is samenwerking met alle belanghebbende partijen nodig. Via crowdfunding hopen we de komende periode met bijdrage van (bedrijfs-)artsen, arbodienstverleners en eenieder die de bedrijfsarts een warm hart toedraagt een mooie serie neer te zetten.

Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij de hoofdpersoon van dit eerste portret: Wendel Slingerland. Dat kan via Slingerland@immediatorbedrijfsarts.nl.