Cultuuromslag Stichting Ronduit Onderwijs

“Ik zie het niet als verzuimtraject, maar als een cultuuromslag” – Jan Zijp

Meer dan tien jaar geleden startte Jan Zijp als directeur van Stichting Ronduit Onderwijs, waar het verzuimpercentage al jaren tussen de 8% en 10% lag. Volgens hem had dit merkbaar invloed op de kwaliteit van het onderwijs en kostte het de scholengemeenschap bovendien ruim €200.00,00 aan boetes per jaar. Jan Zijp vertelt: “Toen kwam direct de vraag in me op: hoe kunnen we dit ombuigen?”

Het traject van Falke & Verbaan bij Stichting Ronduit Onderwijs bestond uit een verzuimanalyse waarmee de knelpunten in kaart werden gebracht. Hierna volgde een eendaagse workshop consensusvorming met de (adjunct)directeuren onder leiding van Waldo Falke. “Het verhaal van Waldo sprak me aan, het kon iets op gang brengen in de organisatie. Hij liet zien hoeveel invloed je kunt uitoefenen door je eigen gedrag te veranderen. Als je iets wil veranderen in de lijn, dan kan dat alleen door je eigen gedrag te veranderen. Waldo kon dit versimpelen – geen moeilijke termen als College van Bestuur – hij vroeg: wie is hier de hoogste baas? En die simpelheid, dat spreekt aan”, aldus Jan Zijp.

Aan het einde van de workshop had Stichting Ronduit Onderwijs een plan van aanpak en alle verzuimdoelstellingen voor de hele organisatie geformuleerd. “Na die bijeenkomst waren de (adjunct)directeuren bewust van de aanpak en enthousiast om ermee aan de slag te gaan”. En dat deed men. Een nieuwe arbodienstverlener en bedrijfsarts – passend bij het gedragsmodel – werden geselecteerd en (adjunct)directeuren werden getraind en gecoacht. Het verzuim daalde ruim 3%-punt en de leerkracht- en leerling-tevredenheid nam toe. Jan Zijp vertelt: “Ook de aanspreekcultuur is vergroot, waaronder intervisie tussen de directeuren. Er is een open cultuur, waar ook resultaten besproken worden. Wat we hebben gedaan zie ik niet als een verzuimtraject, ik zie dit als een cultuurverandering. En ik heb het verzuim gebruikt als een motor om die verandering aan zwengelen”.