Keynote 3: Talent is goed, ambitie is beter. (Lidewey van der Sluis)

Talent is goed, ambitie is beter. Keuzes maken is inherent aan ambitie. Welke keuzes maken ambitieuze mensen? Hoe leven zij? In de bijdrage van Lidewey van der Sluis gaat het naast deze vragen ook over de vraag wat organisaties een gewenste leefstijl vinden. Zijn organisaties daar expliciet over? Waarom wel of niet? Hoe dan ook zijn organisaties afhankelijk van de leefstijl van medewerkers. Daarom is het voor organisaties relevant om een visie op de gewenste leefstijl te ontwikkelen.

Lidewey van der Sluis zal u hier op bevlogen wijze in meenemen. U krijgt vanuit economisch perspectief inzicht in de relevantie van talent, vitaliteit, en ambitie, omlijst door een duidelijke visie op werkrelaties.

 

Lidewey van der Sluis, Hoogleraar Strategisch Talentmanagement, Nijenrode Business Universiteit

 

Lidewey van der Sluis is een bevlogen spreker en vernieuwende denker met inzicht en visie op thema’s als ontwikkelingen en trends op de arbeidsmarkt, verantwoord leiderschap, duurzame inzetbaarheid, inspirerend werkgeverschap, verantwoord werknemerschap, en het vinden, binden, boeien en laten groeien en bloeien van mensen tot rendabele arbeidskrachten.
Zij is auteur van vele nationale en internationale publicaties, waaronder artikelen, boeken, boekhoofdstukken en is vaste columnist in het Nederlandse toonaangevende vakblad PW – De Gids. Zij heeft een prominente rol in diverse vakjury’s en is internationaal actief als spreker, workshopleider, adviseur en coach in met name professionele dienstverlenende organisaties, onderwijs- en zorginstellingen.