Keynote 1: Gezond ouder worden op het werk. (Lex Burdorf)

Gezond ouder worden op het werk is een grote uitdaging. Gezonde werknemers halen veel makkelijker hun pensioen en kunnen daarna nog veel meer ondernemen. Een ongezonde leefstijl leidt tot chronische ziekten, die op hun beurt weer leiden tot probleem op het werk en arbeidsuitval. Werk en leefstijl beïnvloeden elkaar: is het toeval dat vooral werknemers in ploegendiensten en nachtwerk ongezonder eten en minder bewegen? Wat vinden werknemers zelf van al die aandacht voor leefstijl op hun bedrijf? De presentatie besluit met 3 krachtige adviezen.

 

Lex Burdorf, Hoogleraar determinanten van volksgezondheid, Erasmus MC Rotterdam

 

Lex Burdorf (1958) studeerde Milieuhygiëne in Wageningen. Aan de Technische Universiteit Delft startte hij zijn onderzoekscarriere met onderzoek naar trillingen en schokken. Sinds 1986 is hij verbonden aan de afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg van het Erasmus MC waar hij in 1992 promoveerde op het meten en beoordelen van fysieke belasting in epidemiologische studies naar rugaandoeningen. Hij heeft als visiting scientist gewerkt aan de University of Göteborg in Zweden en Harvard School of Public Health in de Verenigde Staten. Vanaf 2009 werkt hij als gewoon hoogleraar determinanten van volksgezondheid met als onderzoekterreinen sociale determinanten van volksgezondheid (inclusief milieufactoren), determinanten van gezondheid gerelateerd gedrag en arbeid en gezondheid. Lex Burdorf is co-auteur van ruim 200 wetenschappelijke publicaties. Hij ontving in 2006 de Yant Award van de American Industrial Hygiene Association voor zijn leiderschap in de internationale ontwikkeling van de arbeidshygiëne