Keynote 3: Talent is goed, ambitie is beter. (Lidewey van der Sluis)

Talent is goed, ambitie is beter. Keuzes maken is inherent aan ambitie. Welke keuzes maken ambitieuze mensen? Hoe leven zij? In de bijdrage van Lidewey van der Sluis gaat het naast deze vragen ook over de vraag wat organisaties een gewenste leefstijl vinden. Zijn organisaties daar expliciet over? Waarom wel of niet? Hoe dan ook zijn organisaties afhankelijk van de leefstijl van medewerkers. Daarom is het voor organisaties relevant om een visie op de gewenste leefstijl te ontwikkelen.

Lidewey van der Sluis zal u hier op bevlogen wijze in meenemen. U krijgt vanuit economisch perspectief inzicht in de relevantie van talent, vitaliteit, en ambitie, omlijst door een duidelijke visie op werkrelaties.

 

Lidewey van der Sluis, Hoogleraar Strategisch Talentmanagement, Nijenrode Business Universiteit

 

Lidewey van der Sluis is een bevlogen spreker en vernieuwende denker met inzicht en visie op thema’s als ontwikkelingen en trends op de arbeidsmarkt, verantwoord leiderschap, duurzame inzetbaarheid, inspirerend werkgeverschap, verantwoord werknemerschap, en het vinden, binden, boeien en laten groeien en bloeien van mensen tot rendabele arbeidskrachten.
Zij is auteur van vele nationale en internationale publicaties, waaronder artikelen, boeken, boekhoofdstukken en is vaste columnist in het Nederlandse toonaangevende vakblad PW – De Gids. Zij heeft een prominente rol in diverse vakjury’s en is internationaal actief als spreker, workshopleider, adviseur en coach in met name professionele dienstverlenende organisaties, onderwijs- en zorginstellingen.

Keynote 1: Gezond ouder worden op het werk. (Lex Burdorf)

Gezond ouder worden op het werk is een grote uitdaging. Gezonde werknemers halen veel makkelijker hun pensioen en kunnen daarna nog veel meer ondernemen. Een ongezonde leefstijl leidt tot chronische ziekten, die op hun beurt weer leiden tot probleem op het werk en arbeidsuitval. Werk en leefstijl beïnvloeden elkaar: is het toeval dat vooral werknemers in ploegendiensten en nachtwerk ongezonder eten en minder bewegen? Wat vinden werknemers zelf van al die aandacht voor leefstijl op hun bedrijf? De presentatie besluit met 3 krachtige adviezen.

 

Lex Burdorf, Hoogleraar determinanten van volksgezondheid, Erasmus MC Rotterdam

 

Lex Burdorf (1958) studeerde Milieuhygiëne in Wageningen. Aan de Technische Universiteit Delft startte hij zijn onderzoekscarriere met onderzoek naar trillingen en schokken. Sinds 1986 is hij verbonden aan de afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg van het Erasmus MC waar hij in 1992 promoveerde op het meten en beoordelen van fysieke belasting in epidemiologische studies naar rugaandoeningen. Hij heeft als visiting scientist gewerkt aan de University of Göteborg in Zweden en Harvard School of Public Health in de Verenigde Staten. Vanaf 2009 werkt hij als gewoon hoogleraar determinanten van volksgezondheid met als onderzoekterreinen sociale determinanten van volksgezondheid (inclusief milieufactoren), determinanten van gezondheid gerelateerd gedrag en arbeid en gezondheid. Lex Burdorf is co-auteur van ruim 200 wetenschappelijke publicaties. Hij ontving in 2006 de Yant Award van de American Industrial Hygiene Association voor zijn leiderschap in de internationale ontwikkeling van de arbeidshygiëne

Keynote 2: Hoe je medewerkers laat floreren (Mark Mieras)

Privé en werk laten zich steeds lastiger scheiden. Werk kruipt in ons privé-leven en dus moet er op het werk meer ruimte zijn voor onszelf. Hier valt nog veel te winnen, zegt wetenschapsjournalist Mark Mieras. Samen met ons neem hij een duik in de hersenen: hoe laat je medewerkers floreren? En hoe bouw je een bedrijfscultuur die dat ondersteunt?

 

Mark Mieras, bekend wetenschapsjournalist en technisch natuurkundige.

 

Sinds 2001 publiceert Mieras  regelmatig over hersenonderzoek in o.a. de Volkskant, NRC-Handelsblad, Hollands Diep en Psychologie Magazine. Mieras is daarnaast acht jaar werkzaam geweest als redacteur, eindredacteur en coördinator verbonden aan de wetenschapsredactie van het weekblad Intermediair. Hij is vooral bekend als auteur van ‘Ben ik dat?’ en ‘Liefde’. Deze veelgelezen boeken geven een onthullend beeld van ons bewegelijke brein.