COVID-19: Verlof of verzuim?

Het RIVM heeft maandagavond 23 maart nieuwe maatregelen bekend gemaakt. Lees hier de aangescherpte maatregelen. 

Gepubliceerd maandag 23 maart 10.00 op basis van de tot dan toe beschikbare informatie. Het kan zijn dat de actualiteit dit artikel inhaalt. 

Het verzuim neemt momenteel bij veel organisaties dusdanig toe dat de bedrijfsvoering in gevaar komt. We zagen dit al eerder bij scholen, maar nu ook in de zorg en het openbaar vervoer. Het verzuim heeft niet altijd direct te maken met coronavirus geïndiceerde klachten bij de medewerker. Op dit moment zien wij ook andere redenen van medewerkers om de keuze te maken om niet te gaan werken. Deze keuzes zijn wel vaak indirect corona gerelateerd. Die reden kan bijvoorbeeld angst zijn voor besmetting op het werk of een situatie waarbij ouders thuiswerken of thuis zijn voor de kinderen. Hierdoor hebben bedrijven vragen over ‘wanneer is er sprake van verzuim en/of wanneer van verlof’?

Verzuim of verlof?

Werkgevers die met bovenstaande vraag geconfronteerd worden, hebben vaak de neiging hiervoor gelijk de bedrijfsarts in te schakelen en een advies te vragen. Bedrijfsartsen hebben daar vaak moeite mee omdat zij zich dan in de rol van claimbeoordelaar gedrukt kunnen voelen. Een mogelijk gevolg is dat zij het probleem ongewild gaan medicaliseren. Andere werkgevers  maken andere keuzes. Zij sturen werknemers niet meteen naar de bedrijfsarts omdat ze de kwestie niet als verzuim willen behandelen maar als een andere vorm van verlof.  Denk hier bijvoorbeeld aan calamiteiten- of buitengewoon verlof. Maar men wil, om er zicht op te kunnen houden, dit wel kunnen registreren en monitoren.

Wanneer is er nu sprake van verzuim en wanneer verlof? We geven een aantal voorbeelden die u hier meer helderheid in kunnen geven:

Sprake van (vastgestelde) Corona virus

Medewerker meldt zijn leidinggevende dat hij een vastgestelde corona infectie heeft. Bij vaststelling van het corona virus adviseert de leidinggevende aan medewerker om niet op het werk te komen. Dit geldt voor zowel de zorg als in andere branches. De leidinggevende gaat na of de medewerker in contact is geweest met andere medewerkers en/of cliënten. Vervolgens meldt de leidinggevende dit aan de bedrijfsarts of GGD arts. Deze adviseert wat verdere acties zouden moeten zijn en legt dit vast in het medische dossier. De organisatorische maatregelen die naar aanleiding van het virus genomen moeten worden, worden zoveel mogelijk niet persoonsgebonden vastgelegd.

Er is sprake van klachten, maar geen sprake van koorts

Medewerker heeft klachten en is bang voor corona besmetting, maar heeft geen koorts. Voor de zorg geldt dat de leidinggevende kan aangeven dat er in dit geval geen reden is om thuis te blijven. Indien nodig wordt de bedrijfsarts geraadpleegd. Indien medewerker niet in de zorg werkt, geldt gewoon het reguliere verzuimbeleid van de organisatie. Medewerker en leidinggevende gaan in gesprek en maken afspraken. Blijf regelmatig in contact en maak afspraken met betrekking tot het werk die in deze situatie redelijk zijn.

Er is geen sprake van klachten, maar medewerker kan moeilijk thuiswerken

Wanneer een medewerker bij zijn leidinggevende aangeeft niet te kunnen (komen) werken omdat de kinderen thuis zijn en niet naar school of opvang kunnen, wijst de leidinggevende de medewerker op zijn verantwoordelijkheid richting werk en maakt hierover afspraken. Zo kan de medewerker bijvoorbeeld kijken of de partner niet bij toerbeurt voor de kinderen kan zorgen of dat er andere opvangmogelijkheden zijn. Mocht medewerker werken in een erkend vitaal beroep dan kan leidinggevende benadrukken dat de kinderopvang of onderwijsinstelling daarvoor blijft openstaan. Indien medewerker niet werkt of stelt te kunnen werken en er is geen sprake van arbeidsongeschiktheid dan mag de werkgever dit registreren als een andere vorm van verlof, indien het beleid van de organisatie dit toestaat. Het is dus belangrijk om als organisatie te kijken naar hoe het verlofbeleid er bij u uitziet. Uiteraard gaat dit in goed overleg en is dit afhankelijk van wat in deze situatie passend is.

Deze voorbeelden geven inzicht in wanneer er sprake is van verzuim of verlof. Wees er als organisatie dus alert op wanneer sprake is van verzuim of verlof. Zorg dat u het organisatiebeleid in deze situatie niet uit het oog verliest. Zijn er nog onduidelijkheden na het lezen van dit artikel of heb je een andere vraag? Schroom niet om ons te benaderen via mail of telefoonnummer 06-49772291.