Online dienstverlening

Onze consultants ondersteunen ondersteunen onze klanten dagelijks over welk effect gedrags- en cultuurverandering kan hebben bij het optimaliseren van de inzetbaarheid van de medewerkers en daarmee grip (terug) te krijgen op het verzuim. Op basis van jarenlange ervaring en expertise adviseren zij dat een integrale benadering, waarbij alle partijen worden betrokken in de cultuurverandering, altijd tot de beste resultaten leidt.

Deze jarenlange ervaring bieden wij onze klanten nu ook online aan. U kunt bij ons onder andere terecht voor:

Integrale verzuimtrajecten

Falke & Verbaan ondersteunt organisaties om grip (terug) te krijgen op het verzuim, middels het implementeren van de gedragsmatige visie op verzuim. Op basis van onze jarenlange ervaring en expertise kunnen wij aangeven dat een integrale benadering, waarbij alle partijen worden betrokken in de cultuurverandering, altijd tot de beste resultaten leidt. Ons online ‘integraal verzuimtraject’ is een combinatie van probleemanalyse en advisering, koersbepaling, trainen van management en medewerkers en borgingsactiviteiten. Al deze activiteiten vinden plaats via verschillende online tools en zijn uiteraard op maat voor uw organisatie. Neem contact op voor meer informatie

Casemanagement

Casemanagement

In een periode waarin de verzuimmeldingen binnen kunnen stromen, nemen wij graag een aantal verzuimcasussen uit handen. Onze verzuimprofessionals ondersteunen bij het monitoren en begeleiden van verzuimcasuïstiek gedurende deze periode. Wij zijn ervaren in de eerste twee jaar verzuim, maar kunnen ook begeleiding bieden tijdens de ziektewet periode en/of tijdens de WIA periode. Tevens begeleiden wij organisaties die eigenrisicodrager zijn. Neem contact op voor meer informatie.

Live coaching op afstand
Live coaching op afstand

Persoonlijke coaching op de vragen die leidinggevende te allen tijden kunnen hebben over verzuim. En juist nu kan een steuntje in de rug wenselijk zijn. Twee weten altijd meer dan één. Coaching kan bijvoorbeeld telefonisch of via skype geregeld worden. Denk aan onderwerpen als: Hoe ga ik om met stress/angst bij mijn medewerkers? Hoe hou ik verbinding met mijn collega’s terwijl ik thuiswerk? Neem contact op voor meer informatie. 

Dossieranalyse op afstand
Dossieranalyse op afstand

Juist nu is het niet vergeten van de lopende verzuimdossiers belangrijk! Hoe is de afgelopen verzuimperiode verlopen? En waar zijn verbeterpunten mogelijk? De huidige situatie rondom COVID-19 kan het verzuimpercentage danig beïnvloeden, dus weten waar winst te behalen valt is key. Onze verzuimadviseurs analyseren het dossier (gedragsmatig) en geven een individuele terugkoppeling met adviezen per verzuimdossier. Tevens is de optie van een overkoepelende terugkoppeling mogelijk, waarbij de rode draad uit de dossiers resulteert in een organisatiebreed advies. Neem contact op voor meer informatie. 

Online trainingen
Online trainingen

Wij bieden verschillende online trainingen aan zoals: Hoe doe je een cijferanalyse? Wat houdt de gedragsmatige visie op verzuim in? Maar ook andere opties zijn mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan hoe geef je – als leidinggevende – leiding aan mensen die je niet ziet? Uiteraard kunnen alle trainingen gedurende deze periode op afstand gegeven worden. Neem contact op voor meer informatie. 

Ondersteuning Leidinggevenden

Veel leidinggevenden zijn nu druk met andere taken dan verzuim. Kunnen we u helpen met bijvoorbeeld het aannemen van verzuimmeldingen? Vragen beantwoorden van medewerkers? Of andere zaken waar leidinggevenden nu niet aan toe komen? Laat het dan weten, wij ontzien u graag tijdens deze periode. Neem contact op voor meer informatie. 

Advies over beleid

Naast wettelijke kaders zoals de WVP, nieuwe Arbowet, aangescherpte privacyregels en maatwerk / vangnetregelingen waar u rekening mee moet houden wilt u de arbodienstverlener vinden die een bijdrage levert aan uw organisatiedoelstellingen. Een arbodienstverlener die naadloos aansluit bij de door uw gekozen visie en koers. ArboView helpt u hierbij. Dat kan bij de koersbepaling zijn, maar ook bij het opstellen van het programma van eisen tot het selecteren van de best passende aanbieders. Neem contact op voor meer informatie.