Whitepaper: Diversiteit 2.0

Hoe diverser een team, hoe rijker de uitkomst, zo wordt gedacht. Maar een diverse populatie alleen is niet voldoende om teamprestaties te verbeteren. Inclusie, ofwel inclusief werkgeverschap, lijkt dan ook ‘the next level’ van diversiteit. Hierbij draait het niet om aantallen en verschillen, maar om gedrag, authenticiteit en het gevoel van medewerkers dat ze ‘erbij horen’.

 

Het lijkt logisch: hoe meer verschillende mensen en daarmee meningen, overtuigingen en ideeën een organisatie in huis heeft, hoe rijker de output. Diversiteit is om die reden een begrip dat door menig bedrijf wordt omarmd.

 

In de whitepaper ‘Diversiteit 2.0’ wordt u verder uitgelegd hoe en waarom de invoering van inclusie voor uw organisatie een succes kan zijn.

 

Vul het onderstaande formulier in en wij mailen u onze Whitepaper Diversiteit 2.0:

Whitepaper: Zelfsturing in de zorg

Tegenwoordig kunnen organisaties bijna niet meer om de term ‘zelfsturing’ heen. Zelfsturing zorgt voor een nieuwe manier van werken en van het inrichten van de organisatie. Voor de keuze om de organisatie zelfsturend in te richten zijn verschillende motieven te noemen. Zo zou zelfsturing de productiviteit van de medewerkers verhogen, kosten drukken en wordt de organisatie meer betrokken bij de leefwereld van zowel de medewerkers, de klanten als van de cliënten.

Een logische keuze dus, zult u denken. Maar hoe deze ‘zelfsturing’ ook daadwerkelijk resultaat voor de gehele organisatie kan opleveren en hoe het hoger management deze verandering succesvol kan doorvoeren is een vraag waar veel organisaties het antwoord nog niet op kunnen geven.
Het is hiervoor allereerst belangrijk dat zelfsturing voor de organisatie meer gaat betekenen dan enkel een term uit het moderne HR-jargon. Zo zal zelfsturing een duidelijk, begrepen en gedeeld begrip moeten worden en is het belangrijk dat het hele hoger management achter de keuze voor zelfsturing staat.

 

In de whitepaper ‘Zelfsturing in de Zorg’ wordt u verder uitgelegd hoe en waarom de invoering van zelfsturing ook voor uw organisatie een succes kan zijn.

 

Vul het onderstaande formulier in en wij mailen u onze Whitepaper Zelfsturing in de Zorg: