Cases

 • Sevagram: een effectieve verzuimaanpak begint met een heldere visie

  ‘We zijn zakelijk in onze verzuimbenadering, maar verliezen de warme kant niet’ “Falke & Verbaan heeft ons goed op gang geholpen, nu moeten we de zijwieltjes van de fiets halen en zelf gaan fietsen.” Personeelsadviseur Eric Schoenmakers vertelt hoe bij

 • Onderzoek Duurzame Inzetbaarheid bij basisscholen

  Margreeth de Bruijn, P&O adviseur van SPCO Groene Hart vertelt over hoe zij de samenwerking met Falke & Verbaan heeft ervaren tijdens het onderzoek naar Duurzame Inzetbaarheid bij de 13 basisscholen van stichting SPCO Groene Hart.   “In ons medewerkerstevredenheidonderzoek

 • Leidinggevenden Evean pakken verzuim aan

  ‘‘Snelheid en professionaliteit staan binnen Falke & Verbaan bovenaan, en dat wordt gewaardeerd”– Rob van Benthem – Evean De heer van Benthem werkt al ruim 18 jaar bij Evean, in de laatste jaren in de rol van verzuimadviseur/casemanager. Als één

 • ZorgInstituut Nederland (ZIN): mensen gaan het gesprek aan.

  Een van de speerpunten van het eerder ingezette MD traject was regie en coachend leiderschap. “Ik vond het Eigen Regiemodel (m.b.t. de arbodienstverlening) interessant en dat paste perfect bij het MD traject” vertelt Nicolette Jaspers, HR-adviseur bij ZorgInstituut Nederland (ZIN),

 • Cultuuromslag Stichting Ronduit Onderwijs

  “Ik zie het niet als verzuimtraject, maar als een cultuuromslag” – Jan Zijp Meer dan tien jaar geleden startte Jan Zijp als directeur van Stichting Ronduit Onderwijs, waar het verzuimpercentage al jaren tussen de 8% en 10% lag. Volgens hem

 • Estinea verlaagt verzuim

  Estinea ondersteunt mensen met een (verstandelijke) beperking in de Achterhoek en Twente. Ruim 800 medewerkers zetten zich dagelijks in voor circa 1.000 cliënten. De professionals werken al vijftien jaar in zelfsturende teams, en hebben een grote mate van zelfstandigheid en

 • Meer handen aan het bed bij Beweging 3.0

  Beweging 3.0 biedt een breed scala aan activiteiten aan op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Er zijn ruim 3000 medewerkers werkzaam. In 2011 heeft de organisatie de hulp van Falke & Verbaan ingeroepen om het verzuim, destijds 7,1%,

 • Bevorderen van de veiligheid op de werkvloer bij jeugdzorgorganisatie Parlan

  Jeugdzorgorganisatie Parlan heeft circa 750 medewerkers in dienst. Het bevorderen van de veiligheid op de werkvloer en daarmee het verbeteren van de dienstverlening, vormde in 2013 een belangrijke doelstelling voor de organisatie. Parlan benaderde Falke & Verbaan met het verzoek

 • Cultuurverandering bij jeugdzorgorganisatie Juvent

  Juvent is een jeugdzorgorganisatie met ruim 500 medewerkers. In 2012 was het verzuim bij Juvent 2% hoger dan het gemiddelde branchecijfer van de jeugdzorg. Medewerkers binnen Juvent maakten gemiddeld genomen, veel vaker én veel langer de keuze om thuis te

 • Goed werknemerschap bij Lentiz

  Lentiz Onderwijsgroep ontwikkelt een cultuur waarin de verantwoordelijkheden tussen werkgever en werknemer gedeeld worden, ook op de werkvloer. Hierbinnen is verzuim nu veel beter bespreekbaar. De cultuurverandering leidde tot een daling van het verzuim van bijna 3 procentpunt in twee

 • Gezamelijke aanpak van verzuim met Catharina Ziekenhuis Eindhoven

  De toenemende kosten en de druk op niet-verzuimende collega’s noodzaakten Catharina Ziekenhuis Eindhoven (CZE) om snel acties in te zetten op het verzuim, aansluitend op reeds lopende activiteiten en o.a. het cultuurproject dat nog in ontwikkeling was. Falke & Verbaan

 • Verbetering van gedrag en arbeidsveiligheid bij SCA Packaging Nederland

  “Onze organisatie richtte zich op technische, organisatorische en gedragsverbeteringen rondom arbeidsveiligheid. Uit een interne analyse kwam naar voren dat met name verbeteringen mogelijk waren rondom gedrag en arbeidsveiligheid. Dit werd bevestigd door het onderzoek dat Falke & Verbaan uitvoerde in

 • Implementatie van een geheel nieuwe benadering van verzuim bij Vreedenhoff

  De eerste stap in het traject was het maken van een Quick Scan. Via een analyse van documenten, cijfers en gesprekken met sleutelinformanten heeft Falke & Verbaan zich een beeld gevormd van de verzuimproblematiek bij Zorgcentrum Vreedenhoff. De grootste beïnvloedingskansen

 • Langdurig resultaat door breed gedragen gedragsmodel bij Publiekszaken Rotterdam

  Publiekszaken Rotterdam is dé publieksdienstverlener van de Gemeente Rotterdam. De dienst had jarenlang last van een torenhoog verzuimpercentage. Reden voor een nieuwe aanpak volgens het management en P&O; “Er moest een gedragsverandering plaatsvinden.” Falke & Verbaan heeft in 2009 met

 • Aanspreken op onveilig gedrag leidt tot ongevallendaling bij Coldenhove Papier

  Coldenhove Papier Holland is sinds 2001 hard aan het werk om het aantal ongevallen in de papierfabriek terug te dringen. Aanvankelijk zeer succesvol met een systeem voor het lokaliseren van onveilige situaties en onveilige handelingen. Na twee jaar bleek een

 • Verzuimdaling van 10% gerealiseerd bij Zorggroep Apeldoorn

  Eind 2004, begin 2005 was het (ziekte)verzuim in divisie 1, locatie Randerode van Zorggroep Apeldoorn, tot een ongekende hoogte (net onder de 20%) gestegen. Diverse interne onderzoeken vanuit verschillende richtingen en daarop genomen maatregelen, onder andere aanpassing van het tilbeleid

 • FALKE & VERBAAN Effectieve organisaties sturen op gedrag

  Wanneer u gebruikt maakt van deze site, accepteert u onze algemene voorwaarden en Cookie beleid. Teksten beschikbaar onder CC-BY-SA/GFDL | Copyright © 2000 - 2018