Bezoek het symposium De Toekomst van de Zorg voor Werkend Nederland

De arbeidsgerelateerde zorg is de afgelopen tijd weer volop in beweging; op politiek vlak, op wetgeving vlak en op branchevlak. Falke & Verbaan organiseert op 29 juni het symposium De Toekomst van de Zorg voor Werkend Nederland.

Centraal staat de vraag hoe deze zorg voor werknemers en werkgevers te optimaliseren is. Zo dat de kosten te beheersen zijn en de inzetbaarheid van de werknemers verbetert.

Steeds meer branches en organisaties zien de voordelen van zelf het voortouw nemen, mét erkenning van ieders rol in het gehele proces. Tegelijk gaat de Wet Werk en Zekerheid in op 1 juli en speelt de discussie over afschaffing van het tweede jaar loondoorbetaling. Dan dreigen hogere kosten voor de werkgevers (bijvoorbeeld in de WIA-premie) en het opnieuw moeten inrichten van de re-integratie.

De SER heeft eerder jaar een concept advies over de arbeidsgerelateerde zorg aan Minister Asscher gegeven. Welke ontwikkelingen heeft dit in gang gezet? Tijdens het symposium op 29 juni te Naarden-Vesting krijgt u een update:

  • Wat gaat het kabinet doen aan die arbeidsgerelateerde zorg? Wat zijn de verwachtingen over de regels rond bedrijfsgezondheidszorg, verzuim en arbeidsongeschiktheid, ook wat betreft flexkrachten? De Tweede Kamer commissie voor SZW vergadert 21 en 28 mei over kosten voor werkgevers, loondoorbetaling en de kabinetsplannen. Wat is er uitgekomen?
  • Goede praktijken: hoe organiseren ervaren brancheorganisaties hun zorg voor preventie en re-integratie te midden van deze kansen en onzekerheden?
  • Sluiten preventie en re-integratie aan bij bredere ontwikkelingen? Denk aan arbeidsmarkt, zorg en kenniseconomie. Wat zijn perspectieven op termijn? Welke accenten gaat de Nederlandse polder zetten?

Bianca de Klerk, directeur bij UNETO-VNI Verzekeringen, staat met andere sprekers garant voor boeiende presentaties en een levendige discussie.

Lees meer of meld u aan