Bevorderen van de veiligheid op de werkvloer bij jeugdzorgorganisatie Parlan

Jeugdzorgorganisatie Parlan heeft circa 750 medewerkers in dienst. Het bevorderen van de veiligheid op de werkvloer en daarmee het verbeteren van de dienstverlening, vormde in 2013 een belangrijke doelstelling voor de organisatie. Parlan benaderde Falke & Verbaan met het verzoek om ondersteuning te bieden bij het realiseren van deze doelstellingen.

Paul Kramer, Arbo-adviseur bij Parlan, vertelt over het traject dat uit de adviesvraag is voortgekomen.

“Binnen én buiten de zorg wordt steeds meer waarde gehecht aan veilig werken. Binnen de zorg zijn incidenten of lastige situaties bij contact met (ouders van) cliënten, niet altijd te voorkomen. De vraag is daarom hoe je er op een goede wijze mee om kan gaan. Om deze vraag te beantwoorden hebben we in samenwerking met Falke & Verbaan een training opgesteld voor leidinggevenden en gedragswetenschappers in onze organisatie.

De kracht van deze trainingen lag verscholen in het feit dat ze volledig op maat gemaakt waren, waardoor we onze doelstelling efficiënt konden realiseren. Bij de vormgeving van het traject, heeft Falke & Verbaan duidelijk met ons meegedacht. Het was een bundeling van onze ervaringen uit de praktijk en de kennis, expertise en professionaliteit van de consultant en de trainster.

Tijdens de training konden de deelnemers zelf casuïstiek inbrengen. De trainster zorgde ervoor dat we de rode draad bleven volgen en we niet verzandden in details. Het bleef daardoor heel doelgericht. Het interactieve karakter van de trainingen was echt een meerwaarde. Deelnemers durfden openheid van zaken te geven, ook wanneer hun invalshoeken verschilden. Dat was soms confronterend, maar daardoor zeer leerzaam.

Het resultaat van het traject is dat de taak- en rolverdeling van leidinggevenden en gedragswetenschappers in onze organisatie nu helder is. Meldingen worden sneller opgepakt. Bovendien wordt nu meer één lijn getrokken in de wijze van handelen bij (meldingen van) incidenten. Voordat de trainingen plaatsvonden bleven incidenten soms doormodderen. Het was dan een beetje pappen en nathouden. Nu durven onze leidinggevenden en gedragswetenschappers echt een statement te maken.”