Post HBO opleiding BASZ

De leergang Bedrijfskundig Adviseur Sociale Zekerheid (BASZ) leidt u op tot solide organisatieadviseur op het gebied van sociale zekerheid, inzetbaarheid en re-integratievraagstukken. De opleiding benadert de problematiek vanuit de bedrijfskunde, met veel aandacht voor het beïnvloeden van gedrag, intermenselijke communicatie en adviesvaardigheden.

Masterprogramma Verzuim en Gedrag

In de visie van Falke & Verbaan is verzuim sterk gerelateerd aan keuzes die mensen maken en het gedrag dat daaruit voortkomt. Tijdens deze tweedaagse, praktijkgerichte training combineren wij constant kennis en vaardigheden. Interessante theoretische modellen worden afgewisseld door rollenspellen en praktijkoefeningen, gelieerd aan de eigen werkomgeving.

Leergang RSBA weer van start in 2018 met twee nieuwe edities

In 2018 start Falke & Verbaan wederom met twee nieuwe edities van de Leergang Register Sociaal Bedrijfskundig Adviseur (RSBA). De Leergang leidt u op tot organisatieadviseur op het gebied van sociale zekerheid, inzetbaarheid en reintegratievraagstukken. De leergang benadert de problematiek vanuit de bedrijfskunde waarbij de integrale benadering van bedrijfsvoering de essentie is.

 

Rol van de RSBA

Als RSBA bent u in staat vanuit een helicopterview de problematiek in de organisatie te analyseren en te optimaliseren. De opleiding is modulair en praktijkgericht van opzet. Tijdens de Leergang werkt u niet alleen aan uw kennis, maar ontwikkeld u ook praktische vaardigheden op het gebied van gespreksvoering en het beïnvloeden van gedrag.

 

Doelgroep

U bent professional met HBO+ werk en denkniveau. U heeft enkele jaren ervaring op het gebied van sociale zekerheid (met name begeleiding en advisering van verzuim en/of reintegratie. U bent klaar om de volgende stap te zetten en uw professionele kennis op sociaal-medisch, financieel en arbeidsrecht aan te scherpen en om te zetten in waardevol bedrijfskundig advies.

 

Opzet

De Leergang bestaat uit 6 modules, van in totaal 19 lesdagen inclusief de twee intervisiedagen en het examen. In iedere module wordt door een ervaren docent ingegaan op actuele onderwerpen en werkt u samen met uw mededeelnemers toe naar een succesvolle afronding. Tijdens de bijeenkomsten wordt de theorie voortdurend in verband gebracht met de dagelijkse praktijk waardoor u snel de praktische toepasbare kennis ontwikkelt.

 

De eerstvolgende edities gaan van start op 10 april en 13 september 2018. U kunt zich nog aanmelden.

 

Meer informatie over het lesprogramma kunt u terugvinden in onze brochure. Heeft u nog vragen over de Leergang RSBA neem dan contact op met Falke & Verbaan Opleidingen via 035 6997100.

Wat is er met de WIA aan de hand?

De WIA-instroom is in 2016 met 13% gestegen ten opzichte van 2015. Dat is de grootste WIA-stijging sinds 2010. Het UWV onderzoekt wat de belangrijkste oorzaken zijn van deze stijging en voor zover nu bekend is de stijging voor ruim 25% te verklaren door een toename van de arbeidsparticipatie van oudere werknemers in combinatie met de stijging van de gemiddelde leeftijd van deze groep. Het aantal 60-plussers in loondienst en WW’ers is tussen 2012 en 2014 toegenomen van 394.000 naar 474.000 en in 10 jaar tijd is de gemiddelde uittreedleeftijd van 61 jaar naar 64 jaar en 5 maanden gestegen. Dit heeft tot gevolg dat de WIA-instroom van 60-plussers tussen 2014 en 2016 met bijna 30% is gestegen van 5.289 naar 7.551. De afgelopen jaren zijn er dus steeds meer ouderen, met een grotere kans op arbeidsongeschiktheid, actief op de arbeidsmarkt. Een reden om de ontwikkeling van de WIA-instroom van oudere werknemers nauwlettend in de gaten te houden, aldus Minister Koolmees van Sociale Zaken en werkgelegenheid in zijn kamerbrief van afgelopen december.

 

Wat kunnen werkgevers en werknemers hieraan doen?

Het is essentieel dat werkgevers en werknemers een cultuur creëren om duurzame inzetbaarheid bespreekbaar te maken. Duurzame inzetbaarheid gaat niet alleen over een goede gezondheid of kennis en vaardigheden op peil houden, maar is vooral een kwestie van het verbeteren van de dialoog tussen werkgever en werknemer ten aanzien van gedrag en inzetbaarheid. Zoals Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in zijn kamerbrief benadrukt, is het belang van investeren in duurzame inzetbaarheid onverminderd groot. Steeds meer bedrijven en ook werkgevers- en werknemersorganisaties nemen maatregelen om daadwerkelijk een cultuurverandering binnen organisaties te laten plaatsvinden op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Vaak ontbreekt het organisaties aan effectieve maatregelen die maken dat medewerkers echt productiever, gezonder en met meer plezier aan het werk gaan en blijven. Eén panklare oplossing lijkt er simpelweg niet te zijn en de oplossing lijkt vooral te zitten in het bieden van maatwerk. Uiteindelijk is het optimaliseren van de balans tussen werk en persoon – ofwel het verhogen van werkplezier en de aansluiting met de arbeidsmarkt– de sleutel tot succes.

Landelijke pool bedrijfsartsen second opinion van start

Werknemers die een second opinion over het advies van hun bedrijfsarts willen, kunnen hiervoor voortaan terecht bij de landelijke pool bedrijfsartsen second opinion. Een team van gespecialiseerde bedrijfsartsen zorgt voor een kwalitatieve en onafhankelijke uitvoering van second opinions. Werknemers kunnen via de pool zelf de second opinion bedrijfsarts van hun voorkeur kiezen en werkgevers hebben met deze mogelijkheid de second opinion goed vastgelegd in de contracten met hun arbodienst of bedrijfsarts.

 

De landelijke pool bedrijfsartsen second opinion (LPBSO) is een uniek samenwerkingsverband tussen OVAL, KoM en ZFB. De leden van deze organisaties vormen een grote groep van arbodiensten en zelfstandig werkende bedrijfsartsen. De NVAB ondersteunt de LPBSO. Met deze landelijke pool is een centraal punt ingericht voor het uitvoeren van second opinions voor de miljoenen werknemers van organisaties die klant zijn bij één van de deelnemende arbodiensten of bedrijfsartsen. De second opinions worden uitgevoerd door een team van ervaren, gespecialiseerde bedrijfsartsen.

 

Sinds 1 juli 2017 heeft iedere werknemer het recht om een second opinion op het advies van de bedrijfsarts aan te vragen. Deze second opinion moet bij de eigen bedrijfsarts worden aangevraagd en wordt uitgevoerd door een andere bedrijfsarts die niet werkzaam is bij dezelfde arbodienst. Op de website van de landelijke pool zijn de profielen, regio’s en specialisaties van de bedrijfsartsen second opinion te vinden. Dit biedt werknemers een helder overzicht om in overleg met de eigen bedrijfsarts een keuze te maken voor een second opinion bedrijfsarts. Op de website is ook informatie over de aanvraagprocedure te vinden en zijn de antwoorden op veel gestelde vragen opgenomen.