Asscher helpt het MKB in de verste verte niet!

 

Het kabinet wil kleine ondernemers niet langer verplichten twee jaar loon door te betalen aan hun verzuimende werknemers. Deze termijn zal worden teruggebracht naar een jaar, zei minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) kort geleden. Het gaat om een vrijwillige regeling voor bedrijven met maximaal tien werknemers. In deze regeling betaalt het UWV het tweede jaar loon aan de werknemer. Werkgevers betalen hiervoor premie en Asscher legt ook jaarlijks 20 miljoen euro bij. Twee jaar loondoorbetaling bij verzuim vormt een flinke drempel voor kleine bedrijven om personeel aan te nemen. De PvdA-minister denkt dat kleine ondernemers sneller mensen in vaste dienst zullen nemen door de nieuwe regeling. Door Lars Scheurer, Richting en Reijer Pille, Falke &Verbaan Groep

 

De rekensom

Asscher biedt dus een ‘oplossing’ voor het tweede jaar en dat moet goedkoper zijn voor de ondernemer en minder risico door een verzekering alleen voor het tweede jaar te bieden.

Het eerste jaar loondoorbetaling zijn de hoogste kosten (80%), het tweede jaar slechts 20%, dus 200 euro.

Vraag is of de overheid echt een goedkopere verzekering kan aanbieden. Tot nog toe is dat nooit gebleken. Daar komt bij dat ondernemers nu vrij zijn om te kiezen en bij een overheidsverzekering is er geen keuzevrijheid. Bovendien heeft een ondernemer totaal geen invloed op de premie. Je kunt niet meer zeggen “ als verzuimverzekering x te duur is, dan ga ik naar verzuimverzekering y”. Juist bij die vrijheid hebben ondernemers belang, maar Asscher gaat daar een overheidsverzekering voor inzetten.

Zijsprong is dat de overheidsverzekeringsinstantie UWV nu al steen en been klaagt dat ze het werk niet aan kan. Dit gaat om de WIA/WGA, te weten het risico ná het tweede jaar. Als de overheid het werk nu al niet aan kan, waarom moet er dan nog meer werk bij? Het aantal medewerkers dat een beroep doet op het tweede jaar is het 10-voudige van wat het UWV momenteel aan werk moet verstouwen. Hoe gaat Asscher dat doen? Kans is groot dat men het werk niet aankan, en als dus verzuimende medewerkers niet worden gere-integreerd naar werk, en gewoon blijven verzuimen, ja, dan moet de premie omhoog om dat te kunnen betalen. En wie gaat die premie betalen: de MKB-er die aan Asschers overheidsverzekering vastzit.

Vraag aan u als ondernemer: gaat u met een premie van Asscher van 200 euro (maximaal) dan wel meer medewerkers aannemen die 30.000 per jaar kosten? Is 200 euro dan voldoende om die beslissing te nemen. Wij denken van niet. En de ondernemers en MKB branches die wij bedienen zeggen ook van niet.

Daar komt bij dat Asscher wel aangeeft dat hij voor dat tweede jaar ook nog premie gaat heffen. Dus die 200 euro voordeel wordt een stuk minder. En de overheidsverzekering van Asscher moet goedkoper zijn dan de huidige verzekeringen. De vraag is of Asscher met het  UWV apparaat dat kan waarmaken. Los van het feit of het wenselijk is dat Asscher hier met de private markt gaat concurreren. Naar alle waarschijnlijkheid zal de overheidsverzekering relatief goedkoop starten, tot de schade oploopt en dan duurder worden dan de private verzekeringen. Een duurdere publieke verzekering kan vervolgens leiden tot een stijging van de private premies, want goed voorbeeld doet goed volgen. Dit werkt kostenverhogend voor het MKB en dat is nu net wat niet de bedoeling is, ook  niet van Asscher.

 

Conclusie

Conclusie is dat Asscher roept dat hij ondernemers het risico van het tweede jaar wil besparen, maar in de uitwerking levert het ondernemers helemaal niets op. Ook geeft hij aan dat er 20 miljoen voor uitgetrokken wordt om dit te realiseren. Waar gaat die 20 miljoen dan heen?

Even terug naar de doelstelling van Asscher: hij wil de drempel voor het aannemen van personeel in het MKB verlagen. Daar heeft hij 20 miljoen, het aanpassen van de wetgeving en het bouwen van een publieke verzekering voor over, die beiden voor ondernemers niet leiden tot minder kosten.

En schieten de werknemers er iets mee op? Wij verwachten van niet. De ervaring uit het verleden leert dat veel werkgevers bij het beperken van de loondoorbetalingsverplicht, liever de re-integratie verplichting doorschuiven naar de UWV en zich niet realiseren dat zij die na het tweede jaar weer terugkrijgen. Ook al zou de minister de re-integratieverplichting handhaven zoals het nu is dan vervalt voor het tweede jaar de financiële prikkel. En de prikkel van UWV boetes werkt bij kleine werkgevers niet preventief en ik neem aan dat de minister die niet wil afschaffen.

 

Betere optie voor dit beleid

Er is een betere optie voor deze situatie. Als er 20 miljoen is voor het MKB voor nieuwe banen en er worden hiermee 10.000 nieuwe banen gecreëerd, dan ontvangt elke MKB-er die iemand extra aanneemt gewoon cash 2000 euro, daar help je hen mee. Ondernemers zouden voor 2000 euro de medewerker 2 jaar lang kunnen verzekeren voor 2 jaar loondoorbetaling.

Een nog betere en sociaal effectievere oplossing is om kleine werkgevers tot 35 werknemers te verplichten het eerste en tweede jaar privaat te verzekeren. Zoals eerder gezegd is 80% al verzekerd en doen 20 % van de MKB-ers dat niet. Die lopen te hoog risico en dat is de oorzaak van het hele probleem.

 

[1] Bron: Nedasco, M. Pos, manager inkomensverzekeringen

[2] Bron: Verbond van Verzekeraars, A. Reijnders