Arbowetswijziging en andere maatregelen van SZW

De Kamer wil meer samenwerking tussen reguliere en bedrijfsgezondheidszorg. Dit bleek tijdens het kamerdebat over de nieuwe arbowet. De ‘constructieve’ oppositie steunde de arbowetswijziging die na goedkeuring door de Eerste Kamer per 1 januari of 1 juli 2017 moet ingaan.

 

Deze arbowetswijziging brengt zaken die voor Falke & Verbaan en Immediator al lang gemeengoed zijn opnieuw onder de aandacht, maar met een steviger wettelijk fundament: deze toevoegingen maken de driehoek werknemer – werkgever – bedrijfsarts robuuster, al zijn er zaken rond de voorgestelde ‘second opinion’ regeling die enigszins zorgwekkend zijn in deze vorm. We hopen dat onduidelijkheden daarover komende tijd zullen worden opgehelderd. De positie van de bedrijfsarts bij preventie wordt benadrukt en ook diens toegankelijkheid en bescherming van de privacy van de werknemer. Daarnaast is de positie van de preventiemedewerker, die zijn intrede deed bij de vorige wetswijziging, versterkt.

 

Onlangs heeft de Minister van SZW ook laten weten dat hij tijdelijk een speciaal team gaat opzetten die bedrijven moet helpen bij het thema ‘pesten op het werk’. Ook kondigt hij verscherpt toezicht en meer controles aan door de Inspectie SZW (Arbeidsinspectie) en dito sancties (voor verdere info zie kamerbrief ).
Deze maatregelen vloeien voort uit de PSA (psychosociale arbeidsbelasting) campagne die in 2015 gestart is.