Arbowet- en regelgeving

Elke organisatie dient zich te houden aan de Arbowet en aanverwante wet- en regelgeving. De wetgeving richt zich voornamelijk op de werkgever; deze moet de werkomstandigheden op orde hebben en dit met beleid verankeren in de organisatie. Met beleid alleen bent u er echter niet; de implementatie en uitvoering ervan is essentieel. Heeft u zicht op de volledige inrichting van beleid , de procedures en de toepassing ervan in de praktijk?

Falke & Verbaan heeft veel kennis en ervaring op het gebied van arbodienstverleningconcepten en de implementatie daarvan binnen organisaties. Wij zijn gespecialiseerd in strategisch advies in de Arbo-, vitaliteits- en reïntegratiemarkt en aanverwante verzekerings- en zorgdomeinen. Het strategisch advies betreft altijd maatwerk.

FVO biedt onder andere:

  • Screenen van uw huidige dienstverleners en dienstverleningsconcepten op het gebied van Arbo, verzuim, vitaliteit en reïntegratie op effectiviteit en kostensynergie met zorgverzekeraars;
  • Ontwikkelen van innovatieve (arbo)dienstverleningsconcepten;
  • Begeleiden van inkoop en aanbestedingen AVVR-dienstverlening;
  • Regievoering en monitoring van dienstverleners.

Falke & Verbaan helpt u op weg in het land van wet- en regelgeving en adviseert u ook ten behoeve van visie, randvoorwaarden en aanbesteding van dienstverleners.

Maak direct een vrijblijvende afspraak met een ervaren consultant voor meer informatie over de expertise van Falke & Verbaan op gebied van Arbowet- en regelgeving en aanverwante domeinen.