Actiz

 Aanpak verzuim binnen de zorg

 

Als grondlegger van het gedragsmodel kijkt Falke & Verbaan altijd vanuit een gedragsmatig perspectief naar inzetbaarheid en verzuim: niet de ziekte, maar de keuze om daarmee te gaan verzuimen of (tijdelijk) minder inzetbaar te zijn, stellen wij ter discussie. Hierin heeft de leidinggevende een cruciale rol.  Immers, de leidinggevende is degene die de meeste invloed kan uitoefenen op het (verzuim/inzetbaarheids)gedrag van medewerkers, al dan niet met een advies van een adviseur als de bedrijfsarts, HR of (tijdelijke) verzuimcoach / andere professional. Bovendien heeft de leidinggevende een preventieve rol door vroegtijdig te signaleren van uitval risico en eventueel verzuim daarmee te voorkomen.

 

Falke & Verbaan heeft haar integrale aanpak de afgelopen jaren sterk doorontwikkeld en bijzonder goede resultaten geboekt bij vele organisaties in o.a. de zorg. We richten ons daarbij zowel op het vergroten van de (duurzame) inzetbaarheid en het activeren van medewerkers die (langdurig) verzuimen als het beperken van de schadelast voor zowel de medewerker als de organisatie.

 

Wilt u graag meer informatie dan kunt u contact opnemen met Corina Blokland of Alina Pielczyk via 035 6997100.

 

Klik <hier> om de presentatie te downloaden