Achmea

Falke & Verbaan verzorgt trainingen voor medewerkers van Achmea. U kunt zich hier aanmelden voor de gewenste training:

1. Basistraining ‘Effectief verzuimmanagement’ voor leidinggevenden

Schrijf u in 

Doelgroep: direct leidinggevenden
Duur: 3 dagdelen

Inhoud van de training

Tijdens de training krijgt u – als leidinggevende – concrete handvatten aangereikt om nadrukkelijker te sturen op het verzuimgedrag van uw medewerkers.
U wordt tijdens de training beschouwd in uw regiefunctie, met andere woorden: u regisseert als het ware alle acties met betrekking tot preventie, verzuim en re-integratie. Dit laatste voor zover dit nog binnen uw verantwoordelijkheidsgebied past. Alles draait hierbij om aanspreken op ongewenst en gewenst (verzuim) gedrag. De stijl van leidinggeven die tijdens de training aan bod komt is die van ‘warme zakelijkheid’, ofwel: grenzen stellen met behoud van de relatie. Naast een theoretisch gedeelte, welke op interactieve wijze besproken zal worden, heeft u de ruimte om een aantal casussen voor te leggen en met de overige deelnemers te bespreken en kunt u oefenen met aanspreken op gedrag.

Doel van de training

  1. Bewustwording omtrent de visie ‘verzuim is gedrag’ en de daaruit voortkomende kansen om zowel kort als langdurig verzuim op effectieve wijze aan te pakken;
  2. Inzicht krijgen in de wijze waarop verzuim- en inzetbaarheidsgedrag succesvol te beïnvloeden is;
  3. De positie van de diverse betrokkenen (medewerker, leidinggevenden, de bedrijfsarts, HR) te verhelderen en op basis daarvan de onderlinge communicatie te verbeteren;
  4. Vaardigheden ontwikkelen om een verzuim/inzetbaarheidsprobleem ‘op te lossen’;
  5. Vaardigheden ontwikkelen om een ongewenst (verzuim)gedrag gesprek te voeren
  6. Vaardigheden ontwikkelen met betrekking tot specifieke re-integratie vraagstukken.