Academie Pageslider

academie-inspiratie
  • 25 jaar ervaring
  • Deelnemers per jaar: 9436
  • Top professionals

Verzuim- en re-integratie-specialisten

Opleidingen
Datum
Duur
Prijs
Gastcollege Margriet Sitskoorn: De beste versie van jezelf (‘Zelfregie’)
09 april 2019
€ 195,-
Bekijk deze opleiding

Gastcollege Margriet Sitskoorn: De beste versie van jezelf (‘Zelfregie’)

Als geen ander weet Margriet Sitskoorn aanschouwelijk te maken hoe omgeving en gedrag invloed uitoefenen op onze hersenen. Zij laat je op een goed toepasbare manier zien hoe je het volledige potentieel uit jezelf kunt halen door je brein te ontwikkelen. De inhoud is geheel geijkt op de huidige prikkel- en stressvolle w
Het managen van werkstress voor leidinggevenden
-
1 dag
€ 695,-
Bekijk deze opleiding

Het managen van werkstress voor leidinggevenden

Maar liefst 2,7  miljoen werknemers in Nederland hebben te maken met een hoge werkdruk. Ongeveer een miljoen werknemers loopt het risico op een burn-out, blijkt uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden van TNO en het CBS. Stress op de werkvloer is beroepsziekte nr. 1.
Blended Masterprogramma Verzuim en Gedrag
16 april 2019
2 dagen
€ 1.195, -
Bekijk deze opleiding

Blended Masterprogramma Verzuim en Gedrag

In de visie van Falke & Verbaan is verzuim sterk gerelateerd aan keuzes die mensen maken en het gedrag dat daaruit voortkomt. Wij gaan ervan uit dat de (direct) leidinggevende de meeste invloed heeft op het ‘verzuimgedrag’ van medewerkers.
Training van werkstress naar werkplezier voor medewerkers
-
2 dagen
€ 995,-
Bekijk deze opleiding

Training van werkstress naar werkplezier voor medewerkers

Een derde van het verzuim wordt veroorzaakt door werkstress. De gevolgen hiervan worden vaak te laat herkend en erkend. Stress op het werk kan letterlijk op je zenuwen werken. Je kan ervan wakker liggen en het kan bijdragen aan gezondheidsproblemen.
Workshop Aan de slag met Duurzame Inzetbaarheid
04 april 2019
1 dag
595,-
Bekijk deze opleiding

Workshop Aan de slag met Duurzame Inzetbaarheid

Wat kan de organisatie daarin doen en wat mag u van uw medewerkers verwachten? Wilt u binnen uw organisatie aan de slag met duurzame inzetbaarheid maar weet u niet hoe u dit het best kan pakken?
Training Effectieve Re-integratie – De theorie en de praktijk
04 juli 2019
3 dagen
€ 1.495,-
Bekijk deze opleiding

Training Effectieve Re-integratie – De theorie en de praktijk

U bent in uw rol aanspreekpunt voor ziekteverzuim en re-integratie. In uw speelveld adviseert u uw organisatie dagelijks over de te volgen stappen in het re-integratieproces en de daarbij horende toetsing door het UWV. U heeft echter behoefte aan een verdere verdieping van uw kennis.
Masterclass Privacy Proof: Aan de slag met de AVG
-
1 dag
€ 695,-
Bekijk deze opleiding

Masterclass Privacy Proof: Aan de slag met de AVG

25 mei 2018 jl. heeft de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) de Wet bescherming persoonsgegevens vervangen. De privacy rechten van consumenten, werknemers, burgers en patiënten zijn verder uitgebreid. Met hoge boetes dwingt de AVG u tot nauwkeurige naleving van de nieuwe regels.  
Training Arbeids- en Sociaalrecht
03 oktober 2019
3 dagen
€ 1.495,-
Bekijk deze opleiding

Training Arbeids- en Sociaalrecht

In uw rol heeft u dagelijks te maken met vraagstukken op het gebied van arbeids- en sociaal zekerheidsrecht. U heeft daarom behoefte aan praktische en direct toepasbare kennis van verschillende gelieerde thema’s. Tijdens de training wordt er aan de hand van concrete en actuele praktijkvoorbeelden stil gestaan bij
Opleiding Preventiemedewerker: Beheersen van arbeidsrisico’s
23 mei 2019
2 dagen
€ 995,-
Bekijk deze opleiding

Opleiding Preventiemedewerker: Beheersen van arbeidsrisico’s

Voldoet uw organisatie aan de eisen die volgens de nieuwe arbowet worden gesteld aan de preventiemedewerker? Is het takenpakket van deze medewerker helder en heeft de ondernemingsraad hiermee ingestemd? Hoe is ervoor gezorgd dat er in de RI&E voldoende aandacht is besteed aan de psychosociale arbeidsbelasting?
Miniconferentie ‘Eigen Regie met of zonder verzuimcoaching/ casemanagement?’
-
twee uur
Gratis
Bekijk deze opleiding

Miniconferentie ‘Eigen Regie met of zonder verzuimcoaching/ casemanagement?’

Veel bedrijven werken al volgens het principe van het eigen regie model. Los van de randvoorwaardelijke zaken, is het belangrijkste uitgangspunt dat werkgever en werknemer samen verantwoordelijkheid nemen voor preventie en begeleiding bij verzuim.
Miniconferentie Blended Learning @Falke & Verbaan
21 maart 2019
twee uur
Gratis
Bekijk deze opleiding

Miniconferentie Blended Learning @Falke & Verbaan

Kiest u voor het realiseren van verzuimreductie en duurzame inzetbaarheid volgens de gedragsvisie én via een integrale benadering? Dan kan Falke & Verbaan u helpen.
Workshop Taakdelegatiemodel voor HR Professionals
-
middag
Bekijk deze opleiding

Workshop Taakdelegatiemodel voor HR Professionals

Wat zijn de meerwaarde en praktische aspecten voor uw organisatie? Inleiding De ontwikkelingen rondom privacy, beschikbaarheid van bedrijfsartsen en optimalisering van het verzuimproces hebben grote invloed op de mogelijkheden tot inzet van een gespecialiseerde verzuimadviseur/casemanager. Een optie is het werken onder
Leergang tot Register Sociaal Bedrijfskundig Adviseur (RSBA)
10 september 2019
18 dagen
€ 8.395,-
Bekijk deze opleiding

Leergang tot Register Sociaal Bedrijfskundig Adviseur (RSBA)

De leergang Register Sociaal Bedrijfskundig Adviseur leidt u op tot solide organisatieadviseur op het gebied van sociale zekerheid, inzetbaarheid en re-integratievraagstukken. De leergang benadert de problematiek vanuit de bedrijfskunde, waarin de integrale benadering van bedrijfsvoering de essentie is.
Training Anders analyseren en rapporteren van verzuimcijfers
21 maart 2019
1.5 dag
€ 795,-
Bekijk deze opleiding

Training Anders analyseren en rapporteren van verzuimcijfers

Als professional of leidinggevende heeft u een belangrijke taak binnen de verzuimbeheersing. De verzuimcijfers van uw afdeling of organisatie geven u informatie over het verzuimgedrag en vormen belangrijke input voor de preventie en reductie van verzuim als u weet hoe u de cijfers kunt analyseren en interpreteren.
Informatiebijeenkomst Leergang Sociaal Bedrijfskundig Adviseur (SBA)
-
twee uur
Gratis
Bekijk deze opleiding

Informatiebijeenkomst Leergang Sociaal Bedrijfskundig Adviseur (SBA)

Overweegt u om deel te nemen aan de Leergang Sociaal Bedrijfskundig Adviseur maar wilt u meer informatie? Tijdens deze informatiebijeenkomst geven wij u een duidelijk beeld van de inhoud van de leergang, de doelstellingen, de resultaten, de bijbehorende registratie, de Stichting, en de permanente educatie.
Advies op maat

Ontvangt u graag meer informatie of wilt u advies van onze consultants Learning en Development? Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur.

035 – 6997100

Offerte aanvragen

blended-learning

Maatwerk

Organisatie ontwikkelingen en -doelstellingen, persoonlijke leerwensen en leerrendement dat zij dé uitgangspunten voor het samenstellen een maatwerkprogramma. Aan alle programma’s uit ons aanbod kunt u samen met uw collega’s deelnemen. Bel voor een intake gesprek met de consultant van de Falke & Verbaan Academie.

Lees meer…

block-maatwerk
block-Blended-Learning

Blended Learning

De Falke & Verbaan Academie heeft voor u een digitale kennis en vaardigheden bibliotheek ontwikkeld rondom de thema’s duurzame inzetbaarheid, verzuimgedrag, wetgeving, privacy en gespreksvaardigheden. Doel is om een nieuwe dimensie te geven aan ons trainingsaanbod en u tijd en plaats onafhankelijk te kunnen laten leren. Op mijn academie staan uw eigen leermodules klaar ter voorbereiding op een klassikale training en u na afloop kunt u thuis op uw eigen werkplek verder leren.

Lees meer…

Visie

Wij geloven in persoonlijke en professionele ontwikkeling. Wij bouwen onze opleidingen daarom op vanuit het leven-lang-leren denken en leveren daarmee een bijdrage aan uw duurzame inzetbaarheid. Wij begrijpen dat u het beste leert door te doen en te ervaren. Het is daarom niet voor niets dat onze opleidingen aansluiten bij het 70:20:10 principe; leren door ervaring, leren door en met elkaar en leren door het aanbod van de Falke & Verbaan Academie.

block-visie